Skip to main content

10 millioner kroner til forskning i behandling af knogleskørhed hos patienter med osteoporose eller diabetes

Morten Frost, klinisk lektor og speciallæge ved Steno Diabetes Center Odense har modtaget den prestigefyldte bevilling ”Excellence Emerging Investigator Grant – Endocrinology & Metabolism 2019” fra Novo Nordisk Fonden til et forskningsprojekt om GLP-1 hormonet.

Knogler er aktivt og levende væv, der bliver resorberet og formet gennem hele livet. Ubalance i opbygningen og nedbrydningen af knogler kan forårsage knogleskørhed, hvilket øger risikoen for knoglebrud. Ændringer i knoglestyrke er blevet observeret ved flere forskellige sygdomme inklusiv osteoporose og type 2-diabetes.

- Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden giver mig en enestående mulighed for at afklare betydningen af et vigtigt hormons virkning på knoglerne, hvilket vil kunne lede til forbedring af behandlingen af patienter med nedsat knoglestyrke forårsaget af osteoporose, diabetes mv., siger Morten Frost.

Han vil i sit projekt fokusere på GLP-1 hormonets rolle og brugen af GLP-1 analoger som potentiel behandling af knogleskørhed hos patienter med osteoporose eller diabetes.

- Det er en kæmpe anerkendelse af Morten som forsker at modtage denne prestigefyldte bevilling fra Novo Nordisk Fonden, og det giver Steno Diabetes Center Odense mulighed for at udføre disse vigtige studier på OUH i samarbejde med vores nære kollegaer på Endokrinologisk afdeling M og KMEB, udtaler Kurt Højlund, forskningsleder på Steno Diabetes Center Odense.

Hvad er GLP-1 og hvordan virker det?

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) er et naturligt forekommende hormon, der frigives i tarmen og stimulerer insulinudskillelsen, når vi spiser. Dyreforsøg påviser, at dette hormon kan have en gavnlig effekt på knogler og muligvis fungerer som en slags ”næringssensor” der signalerer tilgængeligheden af den næring knogleceller har brug for til at være aktive.

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Om bevillingen

 • Navn på bevilling: Excellence Emerging Investigator Grant – Endocrinology & Metabolism 2019
 • Bevillingsgiver: Novo Nordisk Fonden
 • Bevillingshaver: Morten Frost, speciallæge på henholdsvis Steno Diabetes Center Odense (SDCO), Endokrinologisk afdeling (M) og Klinik for Molekylær Endocrinologi (KMEB) på Odense Universitetshospital (OUH)
 • Projekttitel: GLucagon-like peptide One & BonE (GLOBE): Studies on the role of GLP1 as a nutrient sensing mechanism regulating bone metabolism
 • Bevillngsbeløb: 9.987.120 millioner kroner 

Gavnlige effekter af GLP-1: fra forskning til klinisk praksis

- Projektets hovedformål er at udvide vores viden om effekten af GLP-1 på menneskeknogler. For at opnå mit mål, er det min hensigt at gøre brug af kombinationsstudier, der både vil blive udført i laboratoriet og i klinikken på Steno Diabetes Center Odense, forklarer Morten Frost.

Idét GLP-1 lignende medicin (analoger) allerede findes på markedet og har en god sikkerhedsprofil, kunne de gavnlige effekter af GLP-1 være en indikation af, at GLP-1 analoger kan bruges som behandling af knogleskørhed og reducering af risikoen for knoglebrud.

- Bevillingen vil også give mig mulighed for at opbygge en gruppe, der ved hjælp af laboratorie- og kliniske metoder skal undersøge sammenhænge mellem hormoner involveret i kroppens energiomsætning og knoglerne, afslutter Morten Frost.

Læs mere om bevillingen på Novo Nordisk Fondens hjemmeside

Om Morten Frost

 • 2018: Speciallæge i endokrinologi på OUH og klinisk lektor på Syddansk Universitet (SDU)
 • 2015: Forskningsophold på Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism
 • 2012: Postdoc ved Det Danske Tvillingeregister, Epidemiologisk afdeling, SDU
 • 2011: Ph.d.-grad, SDU
 • Formand for faggruppen for evaluering af medicin til sjældne knogle- og calciummetaboliske sygdomme under Medicinrådet
 • Medlem af Engagement and Education Committee ved American Society for Bone and Mineral Research
 • Medarrangør af den årlige Danish Bone Research Workshop  
Redaktionen afsluttet: 10.05.2019