Skip to main content

Børn og unge vil gerne mere ud i naturen, men…..!

Ny undersøgelse fra SDU viser, at især elektronik og lektier er i vejen for de unges friluftsliv. Og at når de færdes udendørs, foretrækker de sports- og idrætsanlæg fremfor skov og strand.

De første resultater fra en stor spørgeskemaundersøgelse om børn og unges friluftsvaner og relation til naturen er nu offentliggjort i en rapport i IOB/SDUs Movements-serie

Undersøgelsen peger på nye væsentlige sammenhænge og mønstre i børn og unges hverdagsfriluftsliv, samt knytter an til tidligere forskning på området.

Her et kort uddrag af resultaterne:

 • Når børn er aktive udenfor er det ikke primært i naturlige omgivelser - men derimod i sports- og idrætsanlæg og i haver.
 • Når børn i alderen 10-15 år keder sig er det naturlige valg ikke at gå ud og finde på noget at lave - men derimod snarere at fordrive tiden med elektroniske medier eller kontakte vennerne via tlf. og sociale medier
 • Manglende tid pga. lektier, elektroniske medier og andre fritidsinteresser er det der afholder børnene fra at komme mere ud
 • Børnene har lyst til at komme mere ud i naturen (særligt pigerne)
 • Når børn er i naturen er det primært på stranden, i parken, i skoven
 • At gå en tur er den aktivitet som er mest udbredt blandt børnene
 • Det sociale – at være sammen med vennerne – er den vigtigste motivation for at komme i naturen blandt børn og unge
 • Mange børn bruger naturen – særligt skoven – som et rekreativt rum hvor de kan være alene og opleve fred og ro
 • Der er forskelle på aktivitetsmønstrene og motiverne for friluftsliv ift. Køn og alder.
 • Børnene har ønsker og ideer til hvad der kan få dem til at være mere aktive udenfor
 • Flere ideer til aktiviteter og bedre faciliteter er en oplagt mulighed som børnene selv peger på

 

Videre perspektiver

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive yderligere kvalificeret med kvalitative studier. I anden del af projektet vil resultaterne blive anvendt som baggrund for at udvikle og implementere en række visionsprojekter, som skal skabe optimale og videnskabeligt begrundede rammer for børn og unges hverdagsfriluftsliv. Målet er at naturen og uderummet – igen – bliver en vigtig social mødeplads og et centralt aktivitetssted for børn og unge i fritiden. På sigt vil dette have væsentlig betydning for børn og unges sundhed, motorik, sociale kompetencer og udvikling af identitet.

Baggrund

Baggrunden for projektet er bl.a. en række studier, som dokumenterer værdien af friluftsliv og naturoplevelser i forhold til sundhed, samt i forhold til udvikling af motorik, sociale kompetencer og identitet for gruppen af børn og unge. Meget tyder endvidere på at naturen og uderummet har mistet betydning som social mødeplads og aktivitetssted for børn og unge i fritiden

Har I spørgsmål om projektet eller resultaterne er I velkomne til at rette henvendelse til projektleder Søren Andkjær (http://www.sdu.dk/ansat/sandkjaer), sandkjaer@health.sdu.dk tlf. 6011 3438.

NatureMoves

Projektet NatureMoves er forankret i forskningsenheden Active Living på Syddansk Universitet og har som hovedmål at fremme og udvikle børn og unges friluftsliv. Projektet består af en forskningsdel, der har til hensigt at tilvejebringe nødvendig viden på området, samt en interventionsdel, hvor resultater og ideer bliver virkeliggjort, afprøvet og evalueret. Projektet er støttet af Nordea-Fonden og Friluftsrådet. (Læs mere om NatureMoves på www.sdu.dk/naturemoves). 

Redaktionen afsluttet: 28.01.2016