Skip to main content

Tvillingestudie viser arvelighed for 23 kræftformer

Hvis en tvilling får kræft, har den anden tvilling øget risiko for at få samme slags kræft. Det viser et nyt studie baseret på data fra 200.000 nordiske tvillinger.

Forskere fra SDU, Harvard University og University of Helsinki har i et stort tvillingestudie fundet, at gener spiller en rolle i udviklingen af mange kræftformer. Blandt tveæggede tvillinger er der 37 procents risiko for, at den ene får kræft, når den anden har haft det. Hos enæggede tvillinger er risikoen hele 46 procent.

I studiet, som netop er publiceret i tidsskriftet JAMA (Journal of the American Medical Association), har forskerne studeret data for 23 forskellige kræftformer og fundet øget forekomst af de fleste hos tvillingepar.

Største studie nogensinde
”Studiet giver det tætteste indblik nogensinde i familiær livstidsrisiko for de forskellige kræftformer. Specielt genernes overordnede betydning træder frem, også for de mere sjældne kræftformer. Denne indsigt har betydning, når vi skal lede efter de initierende faktorer, forstå mekanismerne, så forebyggelse og behandling kan udvikles”, fortæller Jacob Hjelmborg, professor på Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og en af forfatterne bag studiet.
Det netop publicerede studie af cancer med tvillinger er det mest omfattende i verden nogensinde.

200.000 repræsentanter for befolkningen

”Det er det tætteste, vi nogensinde er kommet på en overordnet forståelse af familiære faktorers betydning for forskellige cancertyper,” siger Jacob Hjelmborg.

”Studiet er baseret på godt 200.000 nordiske tvillinger, som på enestående vis repræsenterer os alle i befolkningen – de indgår i nationale registre, og tilvejebringer en grundlæggende viden til nytte for fx cancerforskningen, heriblandt risikovurdering og behandling.”

Søskende har samme risiko som tvillinger
Resultaterne vil fremover give bedre muligheder for rådgivning og risikovurdering af kræftpatienter og deres pårørende.
Og den nye viden gælder ikke kun tvillinger, for tveæggede tvillinger er genetisk ikke tættere beslægtet end andre søskende født på forskellige tidspunkter, så risikoen for at udvikle kræft er her overordnet set sammenlignelig.

Tvillinger giver indsigt
Forskerne fandt frem til, at arveligheden for kræft i alt er på 33 procent.
Højeste arvelighed findes for modermærkekræft (58%), prostatakræft (57%), hudkræft (43%), kræft i æggestokkene (39%), nyrekræft (38%), brystkræft (31%) og livmoderhalskræft (27%).

Data til studiet kommer fra Det Danske Tvillingeregister hjemhørende på SDU samt lignende registre over svenske, norske og finske tvillinger.

”Danske tvillingers medvirken i sundhedsvidenskabelige studier gennem mere end et halvt århundrede har skabt betydelig indsigt i mekanismer, der præger os gennem livet, og som gør os så forskellige,” mener Jacob Hjelmborg.

Det Danske Tvillingeregister blev oprettet i 1953 og omfatter i dag godt 100.000 tvillinger født fra 1870 til nu. De første studier med tvillinger i Danmark havde fokus på cancersygdomme og var enestående for sin tid.   

  • Information om det Nordiske tvilling studie af cancer kan ses her: NorTwinCan.
Redaktionen afsluttet: 06.01.2016