Skip to main content

SDU-psykologer får penge fra EU til forskning i mennesker udsat for traumer

Med 24,5 millioner kroner i ryggen kan 12 nye ph.d.er blive meget klogere på de psykologiske konsekvenser af at blive udsat for traumer.

Flygtninge, asylansøgere og indvandrere, som kommer til Europa, har ofte været udsat for traumer i hjemlandet eller på deres vej væk.

De er nogle af de grupper, der kommer fokus på i et forskningsprojekt, hvor 12 ph.d.-studerende skal undersøge aspekter af de psykologiske konsekvenser af traumeeksponering blandt forskellige grupper, herunder flygtninge, asylansøgere og indvandrere som kommer til Europa fra konfliktområder. Endvidere inkluderes humanitære hjælpearbejdere samt ofre for kønsbaseret vold og barndomstraumer.

 

-Målet er at uddanne forskere, der modsvarer behovet på området. Der er mange interessenter og dermed også mange aftagere af ny viden, som er baseret på både akademia og praksis, siger Rikke Holm Bramsen, lektor i psykologi. 

Unik forskning på tværs

SDU står for uddannelsesprojektet sammen med to akademiske partnere (Trinity College Dublin Center for Global Health og Ulster University) samt en række ikke-akademiske partnere (herunder Dublin Rape Crisis Centre, SPIRASI, Probation Board of Northern Ireland, samt Det internationale Røde Kors Forbund og Børnehus Syd i Danmark). 

-Dette ph.d. program er helt unikt, idet de akademiske og non-akademiske partnere er nøje udvalgt for at sikre, at hver ph.d. studerende undersøger kompleksiteten inden for en given traumepopulation. Herved bibringes forskning, som kun er mulig når forskellige sektorer samarbejder på tværs af landegrænser, fortæller lektor Rikke Holm Bramsen.

De 12 ph.d. studerende vil bruge cirka halvdelen af tiden blandt de ikke-akademiske partnere med henblik på at erhverve sig praksiserfaring i arbejdet med traumeudsatte.

Komplekse problemstillinger

Projektet, med titlen ‘CONTEXT’ (COllaborative Network for Training and EXcellence in psychoTraumatology’) ledes af professor Malcolm Mac MacLachlan (Trinity College Dublin) i samarbejde med professor Ask Elklit, lektor Rikke Holm Bramsen og adjunkt Maj Hansen (Institut for Psykologi, Syddansk Universitet). Projektet realiseres med en Marie Curie-bevilling under EUs Horizon 2020.

Adjunkt Maj Hansen siger om projektet:
-De kommende studerende i CONTEXT programmet får en enestående mulighed for at tage en uddannelse under vejledning af førende eksperter inden for psykotraumatologisk forskning og praksis.

-Dette vil give dem en særlig ekspertise til fremadrettet i deres karriere at kunne håndtere de komplekse problemstillinger, som Europa i stigende grad står overfor.

Mød forskeren

Rikke Holm Bramsen er lektor på Videnscenter for Psykotraumatologi på Institut for Psykologi

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 13.06.2016