Skip to main content

8,5 mio. kr. til forskning i sundere, gladere og klogere børn

Nyt SDU-projekt vil undersøge, om børns helbred, sprog og indlæringsevne kan styrkes med motorik allerede i børnehaven.

Et nyt forskningsprojekt  på Syddansk Universitet skal undersøge, om man gennem øget fokus på motorik i børnehaverne kan styrke børnenes helbred, trivsel og indlæringsevne.

Børns motoriske færdigheder tyder på at have indflydelse på børnenes trivsel, indlæringsevne og almene helbred.

Børn med god motorik er således gladere, bedre til at lære og bevæger sig mere end børn med mindre god motorik. En bedre motorik kan dermed hjælpe til at nedsætte risikoen for livsstilssygdomme som fx hjertekarsygdomme og diabetes.

Børnehaveprojektet

Dette er baggrunden for, at Svendborg Kommune nu i samarbejde med en gruppe forskere fra SDU iværksætter projektet ”Aktive børn i dagtilbud – gladere, klogere og sundere børn” – i daglig tale kaldet børnehaveprojektet.

Formålet er at undersøge, om man med en målrettet indsats i børnehaven kan forbedre børnenes motoriske færdigheder og derigennem også forbedre børnenes helbred, trivsel og kognitive funktion.

- Vi er utrolig glade for TrygFondens donation, der betyder, at projektet, som vi har arbejdet for længe, kan gennemføres i stor skala og gøre os meget klogere på de små børns motorik, og hvordan børns motoriske færdigheder hænger sammen med andre aspekter af børnenes liv, fx deres kropsbygning og sundhed, trivsel, sprogudvikling og meget mere, siger Lise Hestbæk, lektor i Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik. 

Fokus på muskler og led

Lidelser i muskler og led er i dag den væsentligste årsag til fysisk funktionsnedsættelse, og i Danmark er det den sygdomsgruppe, der koster flest år med nedsat livskvalitet. Nye undersøgelser peger på, at lidelserne starter tidligt i livet, og at de – ligesom dårlig motorik – kan være en barriere for fysisk aktivitet gennem hele livet.

-Med dette projekt kommer vi hele paletten rundt med hensyn til, hvad motorik og bevægelse betyder for vores børn, mener Lise Hestbæk.

 Hun fortsætter:- Som en vigtig del af projektet vil vi desuden som de første i verden systematisk registrere klager fra muskler og led allerede fra børnehavealderen for derigennem at kunne fastslå, hvornår klagerne begynder, og hvilke faktorer der har indflydelse på børnenes muskel-skelet udvikling.

Kan motorikken forbedres?

Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med over 800 børn fra 17 daginstitutioner i Svendborg Kommune. Institutionerne vil efter lodtrækning enten indgå i en kontrolgruppe, der fortsætter sine sædvanlige aktiviteter, eller i en interventionsgruppe, hvor der ugentligt skal gennemføres fire-fem sessioner med voksenstyrede fysiske aktiviteter for alle børnene i 45 minutter.

Aktiviteterne vil have fokus på at styrke børnenes grovmotorik, koordination, balance og sansning.

I første omgang skal det undersøges, om det med indsatsen overhovedet er muligt at forbedre børnenes motorik, og dernæst, hvorvidt dette har indflydelse på børnenes trivsel, indlæring, fysisk aktivitet samt lidelser i muskler og led.

Sund livsstil tidligt i livet

TrygFonden har støttet projektet med 8,5 mio. kr., hvilket er den hidtil største enkeltbevilling, som Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik ved SDU har modtaget. Donationen sikrer sammen med bevillinger fra Kiropraktorfonden og Svendborg Kommune gennemførelsen af projektet.

 - TrygFonden arbejder for, at flere børn bevæger sig mere og grundlægger en sund livsstil tidligt i livet. Her er der tale om solidt og gennemtænkt studie, som rummer et potentiale til at gøre en stor forskel for vores børn ved både at udvikle deres fysiske og motoriske evner og samtidig fremme deres muligheder for at klare sig godt i livet og øge deres livskvalitet, siger Merete Konnerup, analysechef i TrygFonden.

-Er de videnskabelige resultater gode, vil det således absolut være realistisk for andre kommuner end Svendborg at iværksætte samme indsats.

 

 

 

 

Forskeren bag

Lise Hestbæk, lektor, Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik

Læs mere

Redaktionen afsluttet: