Skip to main content

Ny SDU-professor i psykologi med speciale i diabetes

Frans Pouwer vil fra 1. januar 2017 være ansat ved Institut for Psykologi som professor i medicinsk psykologi med speciale i diabetes.

Frans Pouwers forskningsområde skal videreføre sin patientnære forskning omkring de psykologiske aspekter ved diabetes.

"Frans Pouwers udnævnelse til professor ved SDU passer meget fint ind i fakultetets profil - og til psykologiuddannelsen, der som den eneste i Danmark er tæt knyttet til sygehusene og den kliniske behandling i det hele taget. Vi vil meget gerne fortsætte med at styrke denne profil inden for forskning og uddannelse på psykologiområdet,” siger dekan Ole Skøtt.

Leder af Institut for Psykologi, professor Susanne S. Pedersen tilføjer, at "et af de centrale forskningsområder på instituttet er medicinsk psykologi og samspillet mellem psykologi og somatisk sygdom med et translationel perspektiv. Indtil videre har vi ekspertise på grænsefladen mellem psykologi og kræft og hjertesygdom, hhv. Så diabetes er en vigtig og velkommen tilføjelse til vores forskning; tilmed repræsenteret ved en af de mest anerkendte forskere på området ".

Frans Pouwer har en kandidatgrad i klinisk psykologi fra Utrecht Universitet, Holland, fra 1993 og en ph.d. fra 2000 fra VU University, Amsterdam, Holland. I 1995 indledte han sin karriere i diabetesforskningen på VU Medical Center i Amsterdam. Hans forskning har fokuseret på frygt for hypoglykæmi (lavt blodsukker-reaktioner), som kan føre til sult, svedture, rysten, men også mere alvorlige symptomer, såsom problemer med at tale, forvirring, tab af bevidsthed, krampeanfald eller i yderste tilfælde døden. Dette kan selvsagt føre til depressioner hos diabetespatienter, og det er netop her, Frans Pouwer har sit speciale - i behandlingen af depression hos patienter med diabetes.

Siden 2008 har Frans Pouwer været ansvarlig for forskningsprogrammet i diabetes ved Institut for Medicinsk Psykologi, Tilburg University, Holland, hvor han blev udnævnt til professor i 2011. Frans Pouwer har været formand for forskningskonsortiet European Depression in Diabetes (EDID) og Psychosocial Aspects of Diabetes (PSAD), desuden har han været medlem af Scientific Advisory Board i den hollandske Diabetes Research Foundation og det såkaldte DAWN2-studie. Mellem 2010-2014 var han direktør for den toårige kandidatuddannelse i medicinsk psykologi ved Tilburg Universitet.

Frans Pouwer ser frem til at arbejde ved SDU:

"SDU tilbyder gode muligheder for at starte nye og innovative studier i psykologi hos patienter med diabetes. Danmark har flere stærke diabetes-forskergrupper, STENO og det danske Diabetes Akademi, og med det kommende Steno Diabetes Center i Odense vil der være endnu flere muligheder."

Hvad kan psykologisk behandling tilføre diabetespatienten?

Hvis du har diabetes, er din krop ikke er i stand til at regulere blodsukkerniveauet. Derfor er du nødt til at måle dit blodsukker hyppigt og overvåge indtagelsen af kulhydrater, fysiske aktivitet osv. Hvis du har type 1-diabetes, har du brug for insulinbehandling for overhovedet at overleve, hvilket indebærer flere daglige injektioner eller en insulinpumpebehandling. Hvis du har type 2-diabetes, skal du styre dit blodsukkerniveau gennem kosten, piller og/eller insulinbehandling. Da behandlingen af diabetes er så afhængig af patienten selv, er det meget krævende, ikke kun for personen med diabetes, men også for familien. Desuden kan det være meget vanskeligt at kontrollere blodsukkerniveauet. Dårligt kontrolleret diabetes er en stor risikofaktor, når det gælder langsigtede komplikationer, såsom øjensygdomme, hjertesygdomme, nerve- og nyresygdomme. Derfor kan diabetes ikke overraskende have en negativ indflydelse på diabetespatienters følelsesmæssige trivsel. Og deraf følgende problemer som depression og angst kan hæmme patienternes egenkontrol af medicin, kost osv. Samtidig ved vi, at følelsesmæssige problemer ofte bliver overset i den kliniske behandling og pleje. På verdensplan har mere end 400 millioner mennesker diabetes, herunder ca. 400.000 danskere.

Hvis diabetesbehandlingen skal være virkningsfuld, er der simpelthen brug for at forske i de psykologiske aspekter ved sygdommen.

Frans Pouwer holder tiltrædelsesforelæsning i 2017 – datoen er endnu ikke fastsat.

Mød forskeren

Professor ved Forskningsenheden INSIDE (Psychology IN SomatIc DisEase), Institut for Psykologi.

Frans Pouwer

Redaktionen afsluttet: