Skip to main content

Mennesker er alle steder, så der er brug for psykologer alle steder

Kandidatafslutningen for 40 nye psykologer bød på opmuntrende ord fra universitetet og verden udenfor.

Ingen kandidatafslutning uden overrækkelsen af eksamensbevis og håndtryk fra dekanen.
Så er kandidatgraden officiel.

Dagens hovedpersoner, de 40 nye cand. psyk.’er fik ud over papir på deres uddannelse nogle bevingede ord fra dekan Ole Skøtt med på vejen. 

- Jeres psykologliv vil være præget af forandringer og udvikling i takt med ændringer i samfundet og befolkningens sygdomsbillede. Det er jer, der møder den enkelte borger og skal implementere alle de nye tiltag. Det er ikke nødvendigvis let og der hviler et stort ansvar på jer.

Der er brug for jer

Eva Secher Mathiasen, formand for Psykologforeningen, gav de nye kandidater et indblik i den historie, som ligger bag den profession, de nu er rustede til at

-Der er brug for jer. Og der er i stigende grad brug for jer på andre områder, end der hvor vi traditionelt har hørt til. Både i psykiatrien og i pædagogiske og sociale sammenhænge.

-Vi savner at se flere af jer i strategisk forskning, virksomheders udvikling af produkter og måden, hvorpå vi overvåger samfundet. Mennesker er alle steder, og derfor er der brug for psykologer alle steder. Men I skal søge bredt og ikke kun stillinger, der står psykolog på, når I skal have jeres første job.


Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen

Fem uforglemmelige år

- Vi synes det er på sin plads, at vi siger tillykke til hinanden. Så nu råber vi alle sammen tillykke i kor. Og der skal råbes igennem.

Sådan lød indledningen fra de to kandidater, der var blevet udvalgt til at holde kandidattalen, Tobias Torst Iversen og Philip Thrana Bergmann. Og et højt tillykke gjaldede i det sommervarme auditorium fyldt med stolte familiemedlemmer.

De to nybagte kandidater fortsatte med både faglige og fornøjelige anekdoter , der alle kommer med i den kuffert fyldt med viden og minder fra studietiden, som de nye kandidater tager med sig ud i arbejdslivet. Forhåbentlig vil de tænke tilbage på deres tid på SDU med glæde og stolthed.

Redaktionen afsluttet: 26.08.2016