Skip to main content

Frygten for kopimedicin er ubegrundet

Blodfortyndende kopipræparater er lige så sikre som originalerne.

Efter Sundhedsstyrelsen i foråret 2015 advarede om alvorlige bivirkninger ved brug af blodfortyndende kopimedicin, bredte bekymringer sig hos patienter og læger i Danmark.
Det fik en gruppe forskere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitetshospital til at undersøge sagen. Og de fandt ingen sammenhæng mellem brug af kopimedicin og øget forekomst af blødninger.
”Det er et betryggende resultat; både i forhold til den konkrete sag og mere generelt i forhold til tiltroen til kopimedicin og myndighedernes regulering af dette”, siger Maja Hellfritzsch Simonsen, læge og ph.d.-studerende på Syddansk Universitet.

Travlhed hos lægerne

Warfarin er et potent blodfortyndede lægemiddel, der anvendes til forebyggelse og behandling af blodpropper.
I april 2015 satte Sundhedsstyrelsen (der i mellemtiden er blevet til Lægemiddelstyrelsen) en stopper for at kopipræparatet Warfarin ”Orion”® automatisk kunne erstatte originale warfarin præparater (Marevan® og Waran®) på apoteket – og omvendt.
Årsagen var, at Styrelsen havde modtaget syv indberetninger omhandlende øget blødningstendens (såkaldte ”forhøjede INR-værdier”) efter skift fra de originale warfarin-præparater til kopipræparatet. Der blev samtidigt udsendt en meddelelse fra Sundhedsstyrelsen, hvori de opfordrede alle der havde været udsat for et skift enten til eller fra kopipræparatet til at søge læge.
Dette budskab blev delt flittigt på sociale medier, blandt andet blev det delt 1,2 mio. gange på Facebook og nåede sågar forsiden af BT. Alt i alt skabte meldingen om øget risiko for bivirkninger bekymring hos patienter behandlet med warfarin og travlhed hos de behandlende læger.

Bekymring for patienter uden medicin

”Warfarin er en hjørnesten i behandlingen og forebyggelsen af blodpropper, men da behandlingen ikke er uden risici, er stabilitet og tryghed til behandlingen essentiel for at sikre en sikker og effektiv behandling,” fortæller Maja Hellfritzsch Simonsen.
Ovenpå meldingen fra Sundhedsstyrelsen gik hun derfor sammen med kolleger fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitetshospital i gang med at undersøge, om der var grund til bekymring.
”Det der fik os til at undersøge sagen nærmere, var bekymringen om hvorvidt nogle patienter ville ophøre med deres warfarin-behandling på grund af den utryghed som sagen skabte, da et ophør potentielt kan være fatalt. Vi har nu vist, at der ikke er grund til bekymring” siger Maja Hellfritzsch Simonsen.

Ingen sammenhæng mellem præparatskift og bivirkninger

Ved hjælp af data fra de danske sundhedsregistre undersøgte forskerne, om indlæggelse med øget blødningstendens (enten i form af ”forhøjet INR” eller decideret blødning) skete hyppigere efter et skift fra et originalt præparat til et kopipræparat end når der ikke var sket et præparatskift.
”Vi fandt ingen sammenhæng mellem skift fra de originale præparater til kopipræparatet og indlæggelse med øget blødningstendens, og kunne derfor ikke bekræfte den mistanke, der blev rejst af de spontane indberetninger forud for Sundhedsstyrelsens indgriben i april,” fortæller Maja Hellfritzsch Simonsen.
”Vi kan kun opfordre patienter i warfarin-behandling til at fortsætte med behandlingen, og tage kontakt til egen læge hvis der opstår nogen form for usikkerhed”.

Fakta:
Maja Hellfritzsch Simonsen og hendes kolleger nærstuderede data fra danskere behandlet med warfarin i perioden fra kopipræparat warfarin ”Orion” kom på markedet (december 2010) frem til april 2015, hvor Sundhedsstyrelsen gik ind i sagen.
Studiet er netop publiceret i tidsskriftet Pharmacoepidemiology and Drug Safety http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26696392

Redaktionen afsluttet: 13.01.2016