Skip to main content

Styrkelse af allergiområdet i Odense

Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital har ansat overlæge, ph.d. Charlotte G. Mørtz som professor og specialeansvarlig overlæge i allergologi.

Charlotte G. Mørtz har siden 2013 været involveret i eliteforskningscentret ORCA (Odense Research Center for Anaphylaxis) med ansvar for den kliniske og epidemiologisk del af forskningen. Disse projekter gennemføres i tæt samarbejde med FAM, børneafdelingen og lægeambulancen. Herover er hun involveret i projekter omkring fødevare- og lægemiddelallergi samt allergi overfor bier og hvepse. Hun er udenfor ORCA fortsat også involveret i forskning i kontaktallergi og atopisk dermatitis.

I de kommende år planlægges yderligere forskning i anafylaksi med fokus på epidemiologi, klinisk allergologi og behandling af anafylaksi inklusiv immunterapi ved fødevareallergi.

Charlotte G Mørtz (47 år) er uddannet læge fra Odense Universitet i 1995 og startede umiddelbart herefter ph.d.-forløb indenfor atopiske sygdomme , dvs. atopisk dermatitis, astma og allergisk rhinitis – eller i daglig tale børneeksem, astma og høfeber/allergisk snue - og eksem hos skolebørn. I 2010-11 lavede Charlotte G. Mørtz en genopfølgning af kohorten efter 15 år med henblik på forløbet og udviklingen af atopiske sygdomme, eksem og allergi fra barnealderen og ind i voksenalderen.

Charlotte G. Mørtz blev i 2007 speciallæge i dermato-venerologi og blev i 2013 fagområdespecialist i allergologi. Hun blev ansat som speciallæge på Hudafdeling I og Allergicentret, OUH i 2007 og blev i 2008 overlæge på Hudafdelingen med daglig ansvar for hudambulatoriet. I 2011 blev hun ansat som overlæge og sektionsleder på Allergicentret, hvor hun fortsat er ansat. Charlotte G. Mørtz har siden 2011 været ansat som klinisk lektor ved Syddansk Universitet.

Charlotte G. Mørtz har i 6 år siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Allergologi og har været med til at opbygge den nye fagområdeuddannelse i allergologi. Hun er ansvarlig for 2 specialespecifikke kurser; kontakteksem og arbejdsdermatologi samt den kløende patient. Hun underviser endvidere på kurser for almen medicin og i pædiatrisk allergologi. Charlotte Mørtz har været/er vejleder for otte ph.d.-studerende og en lang række specialestuderende. Desuden sidder hun i ansættelsesudvalget for dermato-venerologi og er involveret i bedømmelsen af læger til fagområde i allergologi.


Charlotte G. Mørtz bor med sin mand i Odense. Parret har to døtre hvoraf den ældste på 19 år går i 3. g på STX og den yngste datter går i 9. klasse. Fritiden nydes med familie og venner, og desuden dyrker hun fitness, løber og står på ski. Hun ynder at læse skønlitteratur og rejse.

Redaktionen afsluttet: 25.01.2016