Skip to main content

19 mio. til forskning i telepsykiatri

SDU og en række samarbejdspartnere får med donationen fra Innovationsfonden et solidt økonomisk fundament for projektet E-Mental, der forsker i telepsykiatriske løsninger for psykologisker udfordringer som angst og depression.

Forskningsprogrammet E-Mental kan med 19 millioner kroner fra Innovationsfonden for alvor komme i gang med at forske i brugen af digitale løsninger i fremtidens psykiatri.

Projektet hører til i en ny forskningsenhed ved Telepsykiatrisk Center i Odense, som har et tæt samarbejde med Institut for Psykologi og Forskningsenheden for psykiatri på SDU.

Projektet er et partnerskab mellem Psykiatrien i Region Syddanmark, SDU, Aalborg Universitet og de private firmaer Monsenso og Context Consulting.

Nye værktøjer til psykisk syge

Det nye forskningsprogram skal være med til at undersøge effekten af de teknologiske redskaber, der allerede eksisterer, og samtidig være med til at udvikle nye værktøjer, der understøtter behandling og mestring af psykisk sygdom.

Begrebet telepsykiatri dækker over brug af digitale værktøjer som apps, webprogrammer og videokonference i forbindelse med udredning og behandling af patienter i psykiatrien.

 De digitale løsninger kan være med til at sikre hurtig og tidlig hjælp til mennesker med psykiske lidelser og være med til at understøtte den enkelte i at tage vare på sit eget helbred.

Projektet er et partnerskab mellem Psykiatrien i Region Syddanmark, SDU, Aalborg Universitet og de private firmaer Monsenso og Context Consulting.

Redaktionen afsluttet: 26.01.2016