Skip to main content

Tre nye professorer på Klinisk Institut

SDU har ansat professor Markus Ollert som professor i allergologi ved Odense Research Center for Anaphylaxis (ORCA)

Professor Ollert, som er 54 år gammel, er uddannet dermatolog og allergolog, og kommer fra en stilling som professor og ledende overlæge ved Hudafdelingen på Technisches Universität i Munchen, Tyskland. Samtidig med tiltrædelsen på SDU tiltræder dr. Ollert også stillingen som direktør for Luxembourg Institute of Health, Immunology Section, og vil fremover dele sin tid mellem de to institutioner.

Professor Ollert har en årelang international kompetence indenfor molekylær allergologi med talrige videnskabelige publikationer i højtrangerende internationale tidsskrifter og er også indehaver af adskillige patenter.

Med ansættelsen styrkes nu den laboratoriemæssige del af ORCA, som er et af fire eliteforskningscentre på Odense Universitetshospital, og som fokuserer på forskning indenfor de alvorligste former for allergi, anafylaksi, udløst af lægemidler, insekter eller fødevarer.

”Med ansættelsen af professor Ollert sætter vi nu endnu mere fart på forskningen og har med hans dobbeltansættelse nu direkte samarbejde med topforskerne i Luxemburg og kan konsolidere opbygningen af en fælles projektportefølje og ph.d.-forskeruddannelse”, siger leder af ORCA, professor, ledende overlæge, dr. med. og ph.d. Carsten Bindslev-Jensen, fra Hudafdeling I og Allergicentret på OUH.

SDU har tilknyttet professor Knut Brockow som adjungeret professor i allergologi ved Odense Research Center for Anaphylaxis (ORCA).

Professor Brockow (50) er uddannet dermatolog og allergolog, har sin hovedansættelse som professor og overlæge ved Hudafdelingen på Technisches Universität i Munchen, Tyskland. Professor Brockow har en årelang international kompetence indenfor to væsentlige områder af ORCA’s interessefelt, mastocytose og lægemiddelallergi og har tillige tidligere været ansat i laboratoriet hos professor Metcalfe på NIH, som er en af ORCA’s advisory board medlemmer.

”Med tilknytningen af professor Brockow styrker vi specielt det komplicerede forskningsområde indenfor allergi overfor lægemidler, et område hvor vi allerede står stærkt på visse områder, men hvor professor Brockow’s ekspertise vil medføre et væsentligt løft, siger leder af ORCA Carsten Bindslev-Jensen.

SDU har tilknyttet professor Dirk Brenner som adjungeret professor i allergologi ved Odense Research Center for Anaphylaxis (ORCA).

Professor Brenner er 38 år gammel og uddannet biokemiker fra Tyskland. Han fik sin ph.d.-grad på studier omkring cancerceller og har arbejdet på såvel Harvard, Stanford som Ontario Cancer Institute. Professor Brenner har nu sin hovedansættelse på Luxembourg Institute of Health hvor han fungerer som projektleder indenfor T-celle forskning.

”Med tilknytningen af en ung og fremadstormende forsker som professor Brenner kan vi nu åbne et helt nyt forskningsområde omkring betydningen af T-celler for den allergiske reaktion, der ligger til grund for udvikling af det anafylaktiske shock, udtaler Carsten Bindslev-Jensen.

Redaktionen afsluttet: 20.11.2015