Skip to main content

Tre måneders træning svarer til syv års foryngelse

Forskningsprojekt med 554 ældre odenseanere viser klar sammenhæng mellem træning og forebyggelse af alvorlige funktionstab.

Ældre, der træner i 3 måneder kan opnå helbredsmæssig foryngelse svarende til 7 år, viser et netop afsluttet forskningsprojekt med  ældre odenseanere.

Projektets resultater viser klar sammenhæng mellem træning og forebyggelse af alvorlige funktionstab og afhængighed.

554 odenseanere i alderen 76-98 år har deltaget i det EU støttede projekt ”Healthy Ageing Network of Competence”, der i daglig tale kaldes ”HANC”.

Projektet har kørt i to år, og foregår som et tæt samarbejde mellem den kommunale enhed ’forebyggende hjemmebesøg’ og SDU's Institut for Idræt og Biomekanik. De 554 borgere er blevet tilbudt fysiske test som tidlig opsporing af funktionstab, og er herefter blevet tilbudt træning, der kan forebygge og gavne deres fysiske funktionsniveau.

Lyst til at fortsætte aktiv livsstil

Resultaterne af projektet er særdeles positive, og projektdeltagerne har også fået stor lyst til at forsætte den aktive livstil efter projektets afslutning. Derfor arbejdes der nu på at finde ud af, om den forebyggende tankegang i endnu højere grad kan understøttes fremover.

- Forskningen indikerer, at ældre mennesker i øget risiko for funktionsnedsættelser kan reagere på højintensitetstræning med tydelige funktionsforbedringer. Det betyder, at disse ældre har større mulighed for at opnå funktionel uafhængighed og deraf et uafhængigt liv. De bliver stærkere, men også gladere, fortæller Paolo Caserotti, der er projektleder på HANC-projektet.

Også leder af Ældre- og Handicapforvaltningens forebyggende hjemmebesøg Jenny Havn, er glad for de positive resultater, som projektet har vist.

- Den tankegang, der ligger bag denne forebyggende indsats, stemmer utrolig godt overens med vores måde at arbejde rehabiliterende på. Jeg ser derfor stor værdi i at fortsætte dette projekt i det omfang, det kan lade sig gøre, og støtte de ælde i at leve et aktivt, selvstændigt og uafhængigt hverdagsliv med mest muligt livskvalitet, siger hun. 

Redaktionen afsluttet: 17.04.2015