Skip to main content

Forskningsrådspenge til undersøgelse af bivirkninger ved kemoterapi

Ph.d.-studerende Tore Bjerregaard Stage fra Klinisk Farmakologi på Syddansk Universitet har modtaget 2.485.440 kr. fra Det Frie Forskningsråd.

Forskningspengene skal bruges til et  projekt om brugen af lægemidlet paclitaxel. Lægemidlet bliver brugt i behandlingen af forskellige former for kræft, som fx æggestokkekræft.

En sjælden, alvorlig bivirkning til paclitaxel er følelsesforstyrrelser, der viser sig fx som følelsesløshed og brændende smerter. Smerterne kan være svært invaliderende og er hovedårsagen til, at dosis af  paclitaxel reduceres eller at behandlingen afbrydes helt. Da dosis har stor betydning for succes i behandlingen med paclitaxel, betyder det, at bivirkningen indirekte påvirker dødeligheden blandt patienter, der behandles med dette lægemiddel.

I projektet vil Tore Bjerregaard Stage og hans forskningsgruppe undersøge den molekylære basis for bivirkningerne ved hjælp af laboratoriemetoder. Dette skal føre til, at farmaceuter og læger bedre kan forudsige, hvordan bivirkningerne opstår, hvem der får bivirkninger af produktet og hvordan bivirkningerne kan afhjælpes fremover.

Projektet udføres i samarbejde med en forskningsgruppe ved University of California, San Francisco, som er blandt verdens førende universiteter indenfor dette forskningsområde.

 

Redaktionen afsluttet: 24.09.2015