Skip to main content

SDU og OUH styrker hjerneforskningen

Klinisk institut, SDU og OUH har udnævnt Goetz Benndorf til professor i neuroradiologi.

I bestræbelserne på at styrke forskningsområdet inden for hjerneforskningen, er tyske Goetz Benndorf hentet til Odense fra sin seneste ansættelse i USA. Hans speciale er neuroradiologi, det vil sige scanninger af hjernen og nervesystemet.

”Med udnævnelsen af Goetz Benndorf får OUH en væsentlig styrkelse af det neuroradiologiske felt og i særdeleshed muligheder for at lave neuroradiologisk intervention, det vil for eksempel sige indgriben i hjernen ved blodpropper,” udtaler direktør Kim Brixen fra OUH.

Institutleder Kirsten Ohm Kyvik fra Klinisk Institut, SDU supplerer: ”Ansættelsen af professor Benndorf får også stor betydning for forskning i området og lægger op til både klinisk og forskningsmæssigt samarbejde med mange andre specialer, som neurologi, psykiatri og karkirurgi.”

Goetz Benndorf har arbejdet som neuroradiolog på velrenommerede hospitaler i både Tyskland og USA. Han specialiserede sig i interventionel neuroradiologi, altså operative indgreb i hjernen ved hjælp af scannningsteknikker på Freie Universität i Berlin og var fra 1994 til 2003 forskningsleder ved den kliniske neurointerventionelle klinik på Charité, Humboldt Universitet i Berlin.

Derefter fik Goetz Benndorf et forskningsprofessorat ved ved Baylor College of Medicine i Texas Medical Center, Houston, hvor hans forskningsmæssige indsats blev lagt på forskning omkring udposninger på blodårer i kraniet og anlæggelser af stents (kunstige blodårer) i hjernen.

I det nyoprettede professorat på OUH og SDU skal Goetz Benndorf med hjælp fra ph.d.-studerende lægge en stor del af sin tid i neuroradiologisk forskning med kliniske undersøgelser af patienter, der operativt får fjernet blodpropper i hjernen; altså blodpropper, der ikke

kan opløses med blodfortyndende medicin. Sideløbende skal han forske i udvikling af scanningsteknoilogier til påvisning af blodpropper og blødninger i hjernen.

 

Redaktionen afsluttet: 11.12.2015