Skip to main content

Syddansk Universitets første professor i socialpsykiatri

Elsebeth Stenager er overlæge ved Psykiatrien i Region Syddanmark og siden 2010 forskningskoordinator ved psykiatrien i Sønderjylland, fra 2011 som klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Nu er hun blevet udpeget som den første professor i socialpsykiatri ved Syddansk Universitet.

Elsebeth Stenager er netop udpeget som professor i socialpsykiatri ved Syddansk Universitet. Det er første gang, universitetet udpeger en professor indenfor det område.
Elsebeth Stenagers forskningsfelt spænder over områderne selvmordsforskning, socialmedicinsk forskning og epidemiologisk forskning, herunder registerforskning. Hun har i løbet af de senere år opbygget en forskningsenhed ved de psykiatriske afdelinger i Sønderjylland, hvortil der er tilknyttet seks ph.d. -studerende, en adjungeret lektor, samt flere andre forskere. Forskningsenheden samarbejder med de øvrige forskningsenheder med tilknytning til Sygehus Sønderjylland.

Elsebeth Stenager blev i 1997 speciallæge i samfundsmedicin, og var fra 2000 – 2002 overlæge ved en Revalideringsinstitution, fra 2002-2006 var hun Socialoverlæge i Odense kommune, inden hun i 2006 vendte tilbage til Psykiatrisk Afdeling i Odense , hvor hun i 2008 blev overlæge. Aktuelt er hun i samarbejde med en kollega leder af et psykoterapeutisk afsnit.

Elsebeth Stenager er student fra Herning Gymnasium fra 1975 og efterfølgende uddannet som sygeplejerske ved Århus Amtssygehus i 1980. Hun gennemførte derefter medicinstudiet ved Syddansk Universitet i perioden 1980-1987. I perioden 1990-1992 var hun ph.d.-studerende med tilknytning til Psykiatrisk Afdeling i Odense og gennemførte et projekt omhandlende risikofaktorer ved selvmordsforsøg; projektet var en del af et internationalt WHO-projekt, hvilket indebar deltagelse i et større internationalt netværk indenfor området. Sideløbende arbejdede hun med at udvikle området omkring selvmordsadfærd og somatisk sygdom; et område hun fortsat forsker indenfor, og hvor hun blandt andet har skrevet en lang række artikler og kapitler i internationale lærebøger

Elsebeth Stenager har en årelang undervisnings- og vejledererfaring. Blandt andet har hun i 15 år undervist medicinske studerende i klinisk socialmedicin, ligesom hun underviser på speciallægekurser i socialmedicin.

Privat er hun gift med professor i neurologi Egon Stenager. Parret har sammen fire børn og tre børnebørn.

Redaktionen afsluttet: 19.01.2015