Skip to main content

Retsmedicinsk ildsjæl bliver ny institutleder, professor og statsobducent

Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet henter ny leder i egne rækker med udnævnelsen af Peter Mygind Leth, der siden 2004 har været en markant figur i udviklingen af både uddannelse og forskning på universitetet.

Peter Mygind Leth er udnævnt til institutleder på Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet. Samtidig bliver han professor og statsobducent.
Han afløser den hidtidige institutleder,  professor Jørgen Lange Thomsen.

Peter Mygind Leth har senest været i fagligt og offentligt fokus med sin doktorafhandling, hvor han samler otte års forskning i brug af CT-scanninger ved obduktioner.

Tidligere har han fordybet sig i brandofre og torturofre og har flere gange været udsendt som retsmedicinsk konsulent i menneskerettighedsspørgsmål for blandt andre Udenrigsministeriet, OSCE og Amnesty International.

Som institutleder får han ansvar for, at de videnskabelige og teknologiske landvindinger udnyttes til myndighedsbetjening, undervisning og forskning på højt niveau. Han skal desuden vedligeholde og udbygge de stærke internationale forbindelser, som instituttet har.

”Retsmedicin er et samfundsfag og det er vigtigt, at den viden som instituttet opnår udnyttes til ulykkes- og sygdomsforebyggelse. Som leder vil jeg lægge vægt på, at instituttets medarbejdere yder en professionel og omsorgsfuld behandling af de mennesker som de gennem deres arbejde kommer i berøring med, hvad enten det er voldsofre, pårørende eller personer som er sigtet for en forbrydelse,” siger Peter Mygind Leth.

Karrieren begyndte på Københavns Universitet, hvor han uddannede sig til læge fra 1976 til 1983. Efter afsluttende eksamen og håndtryk fra dekanen ventede værnepligten, først med titel af underlægeelev. Det meste af værnepligten foregik på Cypern, hvor Peter Mygind Leth arbejdede som læge ved infirmeriet for det danske FN-kontingent.

Turnustiden blev tilbragt i Hørsholm og på Bispebjerg Hospital, mens speciallægeuddannelsen blev gennemført ved Patologisk Institut i Aalborg og Odense.

August 1993 blev et fagligt vendepunkt for Peter Mygind Leth. Han blev ansat som ph.d.-studerende ved Retsmedicinsk Institut ved Aarhus Universitet, hvor han lavede ph.d.-projektet med titlen ”Omkommet ved Brand”, som var en epidemiologisk undersøgelse af branddødsfald siden 1950erne. Den førte blandt andet til en plads i et ekspertudvalg under Dansk Brandteknisk Institut og et lektorat ved Retsmedicinsk Institut ved Aarhus Universitet. Senere blev han vicestatsobducent samme sted, og arbejdede under denne ansættelse blandt andet med indførelsen af et kvalitetssikringssystem ved instituttet.

I 2004 blev Peter Mygind Leth ansat som vicestatsobducent ved Retsmedicinsk Institut ved Syddansk Universitet.

”I løbet af 00erne blev det mere og mere klart, at den daværende uddannelse i retsmedicin, som byggede på en speciallægeuddannelse i patologisk anatomi, var utilfredsstillende. Patologi og retsmedicin havde bevæget sig væk fra hinanden. Patologerne obducerede nu kun sjældent, og retsmedicinerne beskæftigede sig i stigende grad med klinisk retsmedicin, dvs. undersøgelser af levende mennesker, som havde været udsat for vold, eller som var sigtet for en personfarlig forbrydelse,” fortæller Peter Mygind Leth.

Han blev i  2002 blev formand for et udvalg, som udarbejdede en målbeskrivelse for en certificeringsordning, som blev forløberen for det lægelige speciale i retsmedicin, som Sundhedsstyrelsen indførte i 2009. Han var også formand for det udvalg, som i 2011 foreslog en omfattende revision af specialet, som nu blev helt løsrevet fra patologien.

Et giftermål førte Peter Mygind Leth og familien, der består af kone og fire børn til Fredericia, hvor de stadig holder til. Fritiden tilbringes på hesteryg og med gåture i naturen med enten hund i snor eller kamera om halsen. Hjernen fodres med klassisk musik og bøger i massevis.

Fotograf: Klaus Larsen, journalist, Ugeskrift for Læger

 

Redaktionen afsluttet: 26.08.2015