Skip to main content

Danske forskere redder psykiatriske patienters behandling med nyt studie

Franske forskere meldte i 2014 ud, at lægemidlet lithium, som er et effektivt lægemiddel til behandling af psykiske lidelser, øger risikoen for nyrekræft. Dermed var de mange patienter, der bruger lithium, pludselig i fare for at skulle have deres behandling lagt om. Forskere fra Syddansk Universitet har nu renset lithium for mistanken og sikret, at lithium fortsat kan bruges til behandling af psykiatriske patienter.

Cirka 9.000 danskere tager lithium hver dag. Lægemidlet bruges til at behandle patienter med manio-depressiv sygdom og svære depressioner, og det ville medføre store konsekvenser, hvis det ikke længere kunne anvendes i behandlingen af disse sygdomme.

- Hvis lithium blev stemplet som kræftfremkaldende, ville det være et stort problem for patienterne. Der er nemlig ikke noget brugbart alternativ til lithium-behandling, bortset fra stærkere antipsykotisk medicin, som har alvorlige bivirkninger, der både påvirker hjertekar-systemet (herunder kraftig vægtøgning) og virker sløvende, forklarer farmaceut og ph.d. Anton Pottegård fra Syddansk Universitet.        

Et studie fra en fransk forskningsgruppe viste i tidsskriftet Kidney International i 2014, at lægemidlet lithium gav en op til 10 gange øget risiko for kræft i nyrerne. Dermed blev der sået tvivl om, hvorvidt lithium fortsat er et sikkert valg til behandlingen af psykiatriske patienter.

Danske forskere afkræfter mistanke om nyrekræft 
En gruppe forskere fra Syddansk Universitet og Kræftens Bekæmpelse med Anton Pottegård i spidsen har lavet et modsvar. Med et materiale på over 6.000 nyrecancere kunne de konkludere, at lithium ikke gav nogen markant øget risiko for nyrekræft. Selv under antagelse om et ”worst case scenario” var effekten så marginal, at flere tusinde patienter skulle behandles i årevis, før man ville forårsage et ekstra tilfælde af nyrekræft. 

Dermed har forskerne sikret, at lithium fortsat kan beholdes som behandlingsmulighed i psykiatrien.

Gruppen har stor erfaring med netop at se på kræft som en mulig bivirkning af lægemidler. Forskerne indsamlede alle tilfælde af nyrekræft fra Danmark i perioden 2000 til 2012 ved hjælp af Cancerregisteret og kombinerede disse oplysninger med oplysninger om brug af lithium fra det nationale Receptregister. Ud fra disse data kunne de afgøre, om brug af lithium så ud til at give større risiko for nyrecancer.

Forskningen er støttet af midler fra Det Frie Forskningsråd og publiceres 4. maj 2015 i verdens førende tidsskrift for nyreforskning ”Journal of American Society of Nephrology”.

 

Baggrund
Lithium er blevet anvendt i mange årtier. Det bruges særligt til behandling af manio-depressiv sygdom, hvor det har en udtalt effekt. Behandlingen med lithium er ofte livslang.

Det er velkendt, at lithium påvirker nyrerne: Langvarig brug af lithium kan give andre former for nyreskader, og i både dyreforsøg og studier af mennesker i lithium-behandling er set forandringer i nyren, der kan udgøre forstadier til kræft. Det var derfor ikke usandsynligt, at de franske forskeres fund kunne være rigtigt.

Anton Pottegård er postdoc på Afdeling for Klinisk Farmakologi på Syddansk Universitet. Hans arbejde fokuserer på risiko for cancer ved brug af lægemidler. De øvrige forskere på projektet er professor Jesper Hallas, professor Boye L. Jensen, adjunkt Kirsten Madsen (alle fra SDU) og seniorforsker Søren Friis (Kræftens Bekæmpelse).

Kontaktoplysninger
For yderligere informationer kan du kontakte farmaceut ph.d. Anton Pottegård på telefon 28 91 33 40 eller mail apottegaard@health.sdu.dk.

Redaktionen afsluttet: 04.05.2015