Skip to main content

Ny professor i infektionsmedicin

Overlæge, dr. med. Isik Somuncu Johansen er fra 1. oktober 2015 udnævnt til professor og specialeansvarlig overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Fra 2000 til 2004 arbejdede Isik Somuncu Johansen som forsker på Statens Serum Institut med fokus på molekylærbiologiske metoder til diagnostik af tuberkulose og andre mykobakterielle infektioner. Med udgangspunkt i denne forskning opnåede Isik Somuncu Johansen den medicinske doktorgrad ved Københavnsk Universitet i 2006. Efterfølgende har hendes forskning særligt drejet sig om kliniske aspekter af tuberkulose med fokus på ekstrapulmonal tuberkulose (tuberkulose uden for lungerne) og tuberkulose hos børn i Danmark. Derudover er Isik Somuncu Johansen også aktiv inden for forskning omkring HIV-associeret tuberkulose i ressourcefattige områder, og Isik Somuncu Johansen er aktuelt vejleder for et ph. d.-projekt i Ghana med fokus på HIV-associeret tuberkulose.

Isik Somuncu Johansens forskningsinteresse er bred, og hun har etableret samarbejder både nationalt og internationalt. Med udgangspunkt i sin tyrkiske baggrund har hun tætte forskningsrelationer til infektionsmedicinske kolleger i Tyrkiet, som sammen med projekter i Ghana og Tyskland gør Isik Somuncu Johansen i stand til at deltage i forskning omkring HIV og tuberkulose i lande med meget forskellig ressourcebaggrund.

Isik Somuncu Johansen er oprindeligt uddannet læge ved Mediterranean University i Tyrkiet. Efter ansættelser på medicinske afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland blev hun speciallæge i intern medicin, infektionsmedicin på Hvidovre Hospital, i 2009. Som speciallæge arbejdede Isik Somuncu Johansen først på Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, men siden 2011 har hun været ansat som overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital. Hun har gennem sine ansættelser opnået bred erfaring indenfor både intern medicin og infektionsmedicin.

Isik Somuncu Johansen har et betydeligt antal videnskabelige artikler bag sig med 26 artikler publiceret i peer reviewed tidsskrifter de seneste fem år. Hun er aktuelt involveret som vejleder i flere ph.d.-projekter.

Isik Somuncu Johansen har haft flere nationale og internationale tillidsposter, og sidder aktuelt i bestyrelsen for Dansk Selskab for Infektionsmedicin.

Fritiden bruges til familie og venner i Danmark og Tyrkiet.

Redaktionen afsluttet: 30.09.2015