Skip to main content

Professor i evidensbaseret medicin

Odense Universitetshospital samt Syddansk Universitet (Klinisk Institut og Universitetsbiblioteket) har udnævnt Asbjørn Hróbjartsson til professor i evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode.

Evidensbaseret medicin vil sige, at patientbehandlingen bygger på den bedst dokumenterede behandling -  videnskabeligt og i praksis. Med sin stærke position indenfor evidensbaseret medicin, herunder erfaring fra det internationale Cochrane-samarbejde, er Asbjørn Hróbjartsson den rette person til at sætte yderligere gang i implementering af evidensbaseret medicin i klinikken på OUH. Han vil desuden etablere egen forskningsgruppe, der skal arbejde med evidensbaseret medicin. Herigennem skal Asbjørn Hróbjartsson være med til at udbrede den kultur på hospital og universitet, der sikrer indtænkning af evidensbaseret medicin i forskning, uddannelse, diagnostik og behandling. Samarbejdet med SDU’s universitetsbiblioteket skal bidrage til understøttelse af undervisningstilbud og forskningsservices i forhold til systematiske reviews.

Asbjørn Hróbjartsson kommer fra en stilling som overlæge ved det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet. Her har han ledet en forskningsgruppe med fokus på kliniske forsøg, samt været ansvarlig for centerets undervisning og ph.d.-kurser. Han har tidligere været tilknyttet Afdeling for Medicinsk Videnskabsteori ved Købehavns Universitet.

Hans forskningsinteresse er rettet mod, hvordan man bygger de bedste kliniske forsøg op til gavn for patienterne og behandlingen. Teknisk beskrevet er Asbjørn Hróbjartssons fokus på fejlkilder i klinisk forskning, især randomiserede forsøg og systematiske oversigter. Han har fokuseret på betydning af manglende blinding, selektiv publikation af effektmål og placebo, men han har forsket bredt indenfor evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode, for eksempel indenfor diagnostiske tests, observatør-variation og guidelines for god videnskabelig rapportering. Mange forskningsprojekter har været rettet mod intern medicin og ortopædkirurgi.

Asbjørn Hróbjartsson er uddannet læge fra Københavns Universitet i 1995. Han har en MPhil-grad i medicinsk filosofi fra University of Glasgow fra 1992 og tog sin ph.d.-grad i 2001. Han har skrevet over 100 videnskabelige publikationer, hvoraf flere er bragt i ledende tidsskrifter som New England Journal of Medicine, JAMA og BMJ.

Han har desuden en stor interesse for videnskabelig formidling og publicering. Han er således ansvarshavende redaktør for Bibliotek for Læger samt assisterende redaktør for Cochrane Methodology Review Group og BMC Medical Research Methodology.

Internationalt forskningssamarbejde er også vigtigt for Asbjørn Hróbjartsson. Han er en af fire ledere af Cochrane Bias Methods Group, som rådgiver Cochrane-samarbejdet i spørgsmål vedrørende fejlkilder i randomiserede kliniske forsøg og systematiske oversigter, og han har et tæt samarbejde med flere internationale forskningsgrupper indenfor evidensbaseret medicin og klinisk forskningsmetode.

Asbjørn Hróbjartsson har en islandsk-norsk baggrund og er vokset op i Danmark.
Redaktionen afsluttet: 17.07.2015