Skip to main content

Professor i diabetesbetingede øjenkomplikationer på SDU

Jakob Grauslund (38 år) er udnævnt til klinisk professor i øjensygdomme ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Jakob Grauslund forsvarede i 2010 og 2011 hhv. sin ph.d. og doktorafhandling, der begge havde fokus på øjenbetingede langtidskomplikationer hos patienter med type 1 diabetes. Han har siden 2012 været ansat som klinisk lektor og efterfølgende forskningsleder på afdelingen.

Jakob Grauslund deltager aktivt i mange nationale og internationale forskningsprojekter vedrørende især diabetesbetingede øjenkomplikationer. Han har publiceret 38 artikler i internationale tidsskrifter og forsker desuden inden for områder som nethindeløsning, nærsynethed, billeddiagnostiske øjenundersøgelser og computersimuleret øjenkirurgi.

Det lokale netværk inkluderer samarbejdspartnere på endokrinologisk og neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital og Vejle Sygehus, samt robotforskere på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet.

Trods sin unge alder har han allerede været vejleder for ni ph.d.-studerende og en længere række af specialestuderende. Han er desuden undervisningsansvarlig for undervisningen i øjensygdomme på Syddansk Universitet.

Jakob Grauslund er født og opvokset i Haderslev. Privat er han gift med Julie Grauslund og far til Vilma og Noah. Fritiden tilbringes med familie og venner.

Redaktionen afsluttet: 28.05.2015