Skip to main content

Professor i karkirurgi

Kim Houlind (48), overlæge ved karkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus er udnævnt til klinisk professor i karkirurgi ved Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Kim Houlinds videnskabelige produktion omfatter både eksperimentel og klinisk forskning og er blevet publiceret i de bedste karkirurgiske, thoraxkirurgiske og kardiologiske tidsskrifter. Emnemæssigt har projekterne, ligesom hans kliniske, operative aktivitet, spredt sig over udposninger på legemspulsåren, operationsteknikker til at redde amputationstruede ben med dårlig blodforsyning, behandling af hjerteklapsygdomme og operationer på børn med medfødte hjertesygdomme. Særligt opmærksomhed har der været i forbindelse med hans rolle som leder af det landsdækkende DOORS-studium (Danish On-pump Off-pump Randomization Study), sponsoreret af Hjerteforeningen, hvor 900 ældre patienter blev randomiseret til by-passoperation på hjertet hhv. med og uden brug af hjerte- lunge-maskine.

Kim Houlind har siden 2011 været ansat ved Karkirurgisk Center på Kolding Sygehus. Her har han været beskæftiget med opbyggelsen af en forskningsenhed, som aktuelt omfatter tre ph.d.-studerende og to projektsygeplejersker. Samtidig har han været en aktivt opererende overlæge og bl.a. været med til at indføre en ny operationsteknik for patienter, som er truet af amputation på grund af dårligt blodomløb i benene.

Igangværende og nyligt publicerede forskningsprojekter i gruppen omhandler amputationsforebyggende kirurgi, udposninger på legemspulsåren, forebyggelse af blodpropper i hjernen og aggressiv behandling af veneblodpropper i benene. Samtidig deltager den i en række internationale multicenterprojekter om telemedicin, avanceret sårbehandling, blodfortyndende behandling og kolesterolsænkende behandling.

Kim Houlind var i tre år frem til 2013 lektor og lægefaglig uddannelseskoordinator på den internationale perfusionistuddannelse ved Aarhus Universitet. Han har fra 2011 været forskningslektor ved Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Kim Houlind er næstformand i Dansk Karkirurgisk Selskab og valgt som formand for perioden 2016-2018. Han er desuden næstformand i Dansk Mikrokirurgisk Selskab, næstformand i Specialerådet for Karkirurgi for Region Syddanmark og suppleant i Den Regionale Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark. Foruden omfattende forskningsbevillinger har han modtaget personlige hæderspriser fra Dansk Thoraxkirurgisk Selskab og fra Scandinavian Association for Thoracic Surgery.

Kim Houlind er opvokset i Struer og uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1995. Inden da blev han i 1994 Master of Medical Science på en undersøgelse af MR-scanning fase kontrast til måling af blodstrømningshastigheder og ph.d. i 2001 på en afhandling om blodstrømningsmønstre i hjertet. I 2008 blev han speciallæge i thoraxkirurgi efter uddannelse på Skejby Sygehus og et 10 måneders fellowship på det ansete Austin Hospital, Melbourne, Australien. I 2011 blev han endvidere speciallæge i karkirurgi.

Redaktionen afsluttet: 26.02.2015