Skip to main content

Opmuntrende hæderspris til Kaare Christensen

Professor Kaare Christensen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, har modtaget en hæderspris på 118.000 kroner fra Hess Thaysen og Hustrus Fond til opmuntring af intern medicinsk klinisk forskning.

Kaare Christensen, der samtidig er overlæge på OUH, har fået prisen for sin epidemiologiske forskning af enestående kvalitet, med fokus på medfødte misdannelser (læbe-gane spalte), tvillingestudier vedrørende livsforløb, aldersforskning og mand/kvinde forskelle i helbred og livslængde.

Kaare Christensen har publiceret 486 peer-reviewede artikler og er citeret mere end 12.000 gange i den videnskabelige litteratur (H-index 58). Han har desuden ydet væsentlige videnskabelige bidrag indenfor forskningsevaluering og vejledning.

Prisen blev overrakt af professor Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Klinisk Institut og Afdeling S, Odense Universitetshospital.

 

Om prisen:
Th. Hess Thaysen grundlagde i 1935 fonden sammen med sin hustru Fanny Hess Thaysen født Rollhausen, og hædersprisen uddeles med års mellemrum på deres bryllupsdag den 12. juni. Dog sidste gang i år.
Hess Thaysen slog først og fremmest sit navn som international forsker fast gennem sine studier af ikke-infektiøse årsager til diarré, og hans beskrivelse af sygdommene blev samlet i monografien "Non-tropical sprue - a study in idiopatic steatorrhoea" udgivet på Oxford University Press 1932.    

 

Redaktionen afsluttet: 12.06.2015