Skip to main content

Amerikanere skal rådgives af ekspert fra Sydvestjysk Sygehus og Syddansk Universitet

Hvordan laver man den mest optimale behandling med blodfortyndende medicin?

 

Det spørgsmål har det amerikanske hæmatologiske selskab stillet sig selv, og en del af svaret vil de gerne have fra Danmark. Eller helt præcist fra seniorforsker Jane Skov fra Enheden for Tromboseforskning, der er en platform mellem Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Den 35-årige forsker er en del af det panel, som skal udvikle retningslinjerne for brugen af blodfortyndende medicin. Disse retningslinjer skal hjælpe læger i hele verden til at tilbyde behandling af højeste kvalitet til patienter med eksempelvis blodpropper i benets vener, og vil blive publiceret i det prestigefyldte medicinske tidsskrift Blood.

- Det er min første opgave for et internationalt videnskabeligt selskab, så jeg er både glad og stolt over at være blevet spurgt, siger 35-årige Jane Skov, som netop flyttede til Esbjerg på grund af de karrieremuligheder, som Enheden for Tromboseforskning kunne tilbyde.

Forskningsleder for Enheden for Tromboseforskning, professor Jørgen Jespersen, der også fungerer som overlæge i klinisk biokemi ved Sydvestjysk Sygehus er glad for anerkendelsen og ser en klar linje gennem enhedens mangeårige, solide forskningsindsats, hvoraf især indførslen af standardisering af blodprøver til kontrol af blodfortyndende behandling (INR) i 1988 står som milepæl:

- Enheden for Tromboseforsknings store styrke er en tværfaglig tilgang til lægevidenskabelige problemstillinger, kort vej fra laboratorium til patient og en stærk pionerånd. Den lokale forankring og store støtte, enheden har modtaget fra fonde i Esbjerg muliggør forskning af internationalt snit.

 

Hvad laver Enheden for Tromboseforskning?

Enheden for Tromboseforskning er en platform mellem Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Enheden har igennem mange år forsket i blodfortyndende behandling af patienter med blodpropper eller høj risiko for at udvikle blodpropper.

Denne forskning har både været rettet mod udvikling og standardisering af laboratorieanalyser af blodprøver, organisation af behandlingen og patient-relaterede forhold såsom stress, livskvalitet og egen viden om sygdommen.

Enhedens videnskabelige arbejde er udført i samarbejde med blandt andet hollandske og engelske institutioner i regi af EU's rammeprogrammer, og har et tydeligt internationalt sigte.

For yderligere information kontakt:
Seniorforsker, cand.scient., ph.d. Jane Skov, jane.skov@rsyd.dk tlf: 79 18 24 73 eller 22 79 28 65
Overlæge, professor, dr.med. Jørgen Jespersen, jørgen.jespersen@rsyd.dk tlf: 79 18 24 16 eller 40 27 18 20

Redaktionen afsluttet: 03.09.2015