Skip to main content

Mindeord: Mette Marie Tang

Det er med stor sorg, at Syddansk Universitet har modtaget meddelelsen om, at farmacistuderende Mette Marie Tang er afgået ved døden i Odense 23. juni 2015.

Mette Marie Tang blev indskrevet på farmacistudiet i september 2010 og har under studietiden været meget engageret, både fagligt og socialt, og har været højt værdsat af både undervisere og medstuderende.

Mette Marie Tang har tillige også været ansat som både instruktor og studiegruppevejleder for farmacistuderende, og hun har udført disse funktioner med stor tilfredshed og professionalisme.

”På kandidatstudiet i farmaci valgte Mette Marie Tang at specialisere sig inden for studieretningen ”klinisk farmaci”, og da et specialeprojekt omhandlende måling af smerter hos demenspatienter på plejehjem i Sønderborg Kommune blev opslået i efteråret 2014, henvendte hun sig straks hos mig for at få lov til at lave dette projekt,” udtaler hovedvejleder, professor og vicestudieleder, Lise Aagaard, Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet.

Projektet var innovativt, idet Sønderborg Kommune som en af de første kommuner i Danmark besluttede sig for at iværksætte et projekt med fokus på optimering af forbruget af smertestillende medicin hos demenspatienter.

I specialeprojektet har Mette Marie Tang arbejdet med forskellige skalaer til vurdering af demenspatienters smertestatus, og hun har udført individuelle interviews og øvelser med demente plejehjemsbeboere.

Mette opnåede i projektet fantastiske resultater, da hun på grund af sin personlighed, venlighed og friske smil straks vandt de dementes fortrolighed og tillid. 

I starten af juni måned var Mette blevet færdig med sine eksperimentelle studier og skulle nu fokusere på at skrive rapporten færdig, så den kunne afleveres først i august.

Desværre kom denne uges tragiske hændelse i Odense på tværs af disse planer.

Vores varme tanker går til Mettes Maries Tangs familie, kæreste og venner i denne svære situation.Æret være Mette Marie Tangs minde.

 Frants Roager Lauritsen
Institutleder
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Lise Aagaard
Professor
Klinisk farmakologi
Institut for Sundhedstjenesteforskning

Judith Kuntsche
Lektor og formand for Studienævn for Farmaci
Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Redaktionen afsluttet: 26.06.2015