Skip to main content

73 ambitiøse unge taget i ed som læger

Sundhedsminister Nick Hækkerup var blandt talerne, der gav de ny udklækkede læger flotte ord med på vejen ved dagens aflæggelse af lægeløftet.

Festklædte unge og deres familier indtog i eftermiddag festsalen på Syddansk Universitet for at deltage i højtideligheden omkring aflæggelse af lægeløftet.   I dag stod 73 kandidater ranke og stolte og lovede at leve op til de etiske regler, der følger med hvervet inden de akkompagneret af tilråb og klapsalver gik på scenen for at modtage deres eksamensbevis.

Dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet indledte højtideligheden med at takke kandidaterne for deres flid og ildhu gennem uddannelsen og give dem nogle vise ord med på vejen ud i virkeligheden, hvor de fremover står med patienternes liv mellem hænderne.

”I har netop været igennem den afsluttende eksamen, hvor I er blevet udsat for en række situationer, der minder om det virkelige liv. Men der er forskel, for fremover er det rigtige patienter, der venter. Der er brug for jer i fremtiden, for vi får flere ældre og dermed flere patienter med kroniske sygdomme. Det stiller nye krav til sundhedsvæsenet - og behov for innovation for at holde udgifter nede. Lægerne skal kun bruges til det, de er bedst til”, sagde han blandt andet.

Helene Kristine Kirkegaard Jensen fik overrakt kandidateksamensprisen fra Nordic Medicare for holdets højeste eksamensgennemsnit på 11,79.

Ingunn Eklo Kjesbu var af kandidatholdet valgt til at holde tale på vegne af dem alle. Hun talte tydeligt berørt om studiekammeraten Sebastian, der mistede livet under studiet for halvandet år siden ved en trafikulykke i Indien. Om fremtiden forberedte hun sig selv og resten af holdet på, at de uundgåeligt kommer til at begå fejl som nye og uerfarne læger. Hun fremkaldte masser af latter med sit resumé af nogle af de mere eller mindre gode råd, de har fået af undervisere gennem studietiden.

Efter det musikalske indslag ved Syddansk Musikkonservatoriums Celloensemble fulgte festforelæsningen ved minister for sundhed og forebyggelse, Nick Hækkerup.
Nøgleordet i hans tale var hjælp. For hjælp er, hvad læger yder; hver dag. Til det enkelte menneske og til samfundet.
”Fra i dag forpligter I jer til at hjælpe andre mennesker hver dag. Jeg ved, at I skal kunne rigtig meget og blive ved med at udvikle jer. Hvordan skal I omsætte de gode hensigter og flotte ord til handling i hverdagen? I fremtiden kan det tænkes, at lægens rolle bliver anderledes. Jeg ved ikke, hvordan vores sundhedsvæsen kommer til at se ud, men I kommer til at være med til at bestemme. Og uanset hvad der sker, vil der være behov for læger, der kan lytte til patienter og gøre en forskel.”

Efter højtideligheden blev kandidaterne vanen tro fejret endnu mere ved en reception sammen med universitetets ledelse og familie og venner.

Redaktionen afsluttet: 30.01.2015