Skip to main content

Voldsom stigning i antallet af måske unødvendige operationer

Dobbelt så mange blev i 2011 opereret for meniskskader som i 2000 ifølge SDU-undersøgelse. Stigningen dækker over store regionale forskelle og går stik imod forskningen, der viser lille eller ingen effekt af operation.

Resultaterne, der peger på udtalte skævheder i praksis omkring danskere med ondt i knæene, er fundet i en ph.d.-afhandling skrevet af Kristoffer Borbjerg Hare fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

”Den store stigning i antallet af kikkertoperationer af menisken står i stor kontrast til en stigende mængde af forskning, som ikke har fundet øget effekt af kirurgi sammenlignet med træning, medicin eller placebo,” fortæller han.

Symptomerne der fører til operation er oftest smerter i knæene, kliklyde, fastlåsning og besvær med at strække knæet ud. Men disse symptomer er ofte tegn på begyndende artrose (slidgigt), som kræver træning snarere end kirurgi.

Københavnerne opereres tre gange oftere
Den mest markante regionale skævvridning i antallet af operationer ses på Sjælland, hvor Region Hovedstaden udfører tre gange så mange kikkertoperationer i knæene end Region Sjælland.
”De store regionale forskelle tyder på manglende enighed om, hvornår man bør operere for en meniskskade. Samtidig kan vi se en stor stigning i antallet af operationer udført på privathospitaler. Det tyder på, at takstsystemet og ventetidsgarantien måske er presset til det yderste,” mener Kristoffer Borbjerg Hare.

Han håber, at de nye forskningsresultater vil føre til en gennemgang af procedurerne bag en beslutning om operation eller ikke-operation. Ikke kun for meniskskader, men også for skulder- og hofteoperationer, hvor patienternes symptomer måske ligesom i knæene kan stamme fra degenerative tilstande som artrose, som behandles med helt andre metoder end kirurgi.

Redaktionen afsluttet: 24.04.2015