Skip to main content

Kolesterolsænkende medicin udskyder kun døden med få dage

Effekten af forebyggende kolesterolsænkende medicin er overraskende beskeden og i gennemsnit udskydes døden kun med få dage efter flere års behandling, viser ny dansk forskning fra Syddansk Universitet.

Forskere fra Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi ved SDU har som de første i verden systematisk indsamlet data fra alle de kliniske forsøg, som har belyst kolesterolsænkende medicins virkning på dødeligheden og fundet frem til, at levetiden kun i meget begrænset omfang forlænges ved brug af kolesterolsænkende medicin.
Stik imod forskernes forventning skal gevinsten måles i dage, og ikke hverken uger, måneder eller år. Resultatet er fremkommet ved en avanceret grafisk analyse af alle de overlevelseskurver, som er vist i de originale kliniske forsøgsrapporter, og som sammenligner overlevelsen blandt personer, der har fået kolesterolsænkende midler med dem, som ikke har.

 ”Vi har i en del år undret os over, hvorfor kliniske forsøg af denne type ikke systematisk beretter om, hvor længe patienterne i gennemsnit lever længere, når de får kolesterolsænkende midler, da de  traditionelle udtryk, som for eksempel ”mortalitetsreduktion”, ikke umiddelbart giver nogen mening for de fleste mennesker. Forsøgsrapporter angiver, at der er en stor relativ risiko reduktion på dødeligheden, hvis man får kolesterolsænkende midler. Men vores analyser viser, at man i gennemsnit kun får udskudt døden i få dage, hvis man anvender kolesterolsænkende midler gennem flere år.  Så hvis man tager kolesterolsænkende medicin, fordi man ønsker at leve længere, kan det godt virke overraskende, at effekten ikke er større,” udtaler farmaceut Malene Kristensen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
”Vi håber, at vores forskning vil kunne hjælpe læger og patienter til at træffe det optimale valg, når fordele og ulemper, f.eks. muskelsmerter, ved forebyggende medicin mod forhøjet kolesterol skal vejes op mod hinanden til gavn for både patienten og samfundet,” udtaler praktiserende læge Palle Mark Christensen, en anden af forfatterne bag undersøgelsen.

Lederen af gruppen bag undersøgelsen, Jesper Hallas fra Klinisk Farmakologi, SDU og OUH, mener fortsat, at der er god grund til at tage kolesterolsænkende midler, hvis man har haft en blodprop.
”Kolesterolsænkende midler er billige, de har sjældent bivirkninger, og der er ikke tvivl om, at der er en gevinst i forhold til risikoen for at få en ny blodprop. Men måske kan vores resultater støtte nogle patienter i beslutningen om ikke at tage kolesterolsænkende midler for enhver pris, for eksempel, hvis man er en af de få, der har generende bivirkninger.”
Jesper Hallas har allerede sat et nyt projekt i søen, som skal følge op på denne undersøgelse, blandt andet ved at belyse hvor længe kolesterolsænkende medicin kan udskyde en blodprop i hjernen eller i hjertet.

Forskningsresultatet er netop blevet publiceret i det anerkendte internationale tidsskrift BMJ Open. http://bmjopen.bmj.com/content/5/9/e007118.full

 

Fakta:

  • 605.000 danskere fik kolesterolsænkende medicin i 2013.
  • Hvad er symptomerne? Forhøjet kolesterol giver ingen symptomer i sig selv, men øger risikoen for åreforkalkning og blodpropper i hjerte eller hjerne.
  • Har det nogen effekt på andre områder end levetid? Kolesterolsænkende medicin mindsker risikoen for åreforkalkning og blodpropper i hjerne eller hjerne. Dette er fokus for en ny undersøgelse med brug af den samme teknik som i den aktuelle undersøgelse.
  • Hvordan har brugen af kolestorolsænkende medicin udviklet sig? Forbruget har været stigende i mange år. For eksempel var der kun 82.000 brugere i Danmark i 2000.
Redaktionen afsluttet: 04.10.2015