Skip to main content

Ny professor i inflammatoriske tarmsygdomme og tarmsvigt

Overlæge, ph.d. Jens Kjeldsen er tiltrådt en stilling som klinisk professor i inflammatoriske tarmsygdomme og tarmsvigt ved afdeling for medicinske mavetarmsygdomme, Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet (SDU).

Hermed kommer der yderligere fokus på udredning og behandling af disse ofte svært invaliderende og kroniske sygdomme, der hyppigt rammer unge mennesker.

Jens Kjeldsen er uddannet fra SDU og er speciallæge i intern medicin og medicinsk gastroenterologi. Han har været tilknyttet forskningsenheden for medicinske mave-tarmsygdomme på OUH som klinisk assistent og forsvarede i 1996 sin ph.d.-afhandling omkring behandlingsstyring af kronisk inflammatorisk tarmlidelser. Forskningen gav Jens Kjeldsen et indgående kendskab til de udfordringer, som disse patienter står overfor. Han er en af hovedkræfterne bag den patientskole, der er etableret ved OUH for patienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme og det tætte kliniske samarbejde med andre afdelinger omkring disse patienter. Herudover har han beskæftiget sig med patienter med tarmsvigt, som har haft glæde af hans faglige engagement, og han har medvirket i etableringen af et projekt omkring ernæringsterapi af kræftpatienter. Udover interessen for tarmlidelser har Jens Kjeldsen stor erfaring med endoskopiske undersøgelser af patienter med mave-tarm lidelser.

Jens Kjeldsen har løbende arbejdet for at udvikle og optimere behandlingsstrategierne for inflammatoriske tarmsygdomme. Han er formand for det gastroenterologiske fagudvalg under RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Medicin), der beskæftiger sig med anvendelsen af biologisk behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Desuden er han for nyligt blevet formand for udvalg til etablering af kvalitetsdatabase i behandlingen af disse tilstande.

Jens Kjeldsen har siden 2003 været klinisk lektor ved SDU og varetager præ- og postgraduat undervisning med stor vægt på at præsentere de nyeste forskningsresultater og den foreliggende videnskabelige evidens. Han har været vejleder ved flere ph.d.-projekter vedrørende udredning og behandling af inflammatoriske tarmsygdomme og senest tarmsvigt. Han deltager i undervisning af kommende speciallæger i gastroenterologi og hepatologi. Jens Kjeldsens undervisnings- og forskningsengagement har medført, at han nu deltager i at styrke uddannelsen af kommende ph.d.–studerende. Han fungerer således som co-leder af det kliniske forskeruddannelsesprogram under forskeruddannelsen ved Sundhedsvidenskab på SDU og er medlem af ph.d.- udvalget.

Redaktionen afsluttet: 08.01.2015