Skip to main content

International pris til forsker i familiesygepleje

Lektor Birte Østergaard, Klinisk Intitut, SDU er blevet belønnet med en international pris for fremme af sygepleje til familier.

Birte Østergaard modtager Innovative Contribution to Family Nursing Award og kommer dermed i fint selskab med internationale topforskere indenfor feltet.
Prisen gives af den internationale sammenslutning for familiesygepleje, IFNA.

Prisen fra IFNA, hvor Birte Østergaard er medlem af bestyrelsen, er en anerkendelse af hendes enestående indsats til udviklingen af familiesygepleje i praksis, forskning og uddannelse.

Fokus på inddragelse af både patient og pårørende i sygdomsbehandlingen

Birte Østergaard har i flere år været anerkendt som en international kapacitet indenfor forskning i familiesygepleje.
Hun er især kendt for at udbrede kendskabet om strukturerede samtaler til familier med kronisk sygdom og den måde, sygdommen påvirker familien. Det vil sige, hjælpe familierne til at finde styrker og muliggøre egne beslutninger i forhold til de fysiske, psykiske og sociale problemer som sygdommen måtte medføre.
Hun har fået særlig international opmærksomhed for sin indsats med at udbrede kendskabet til familiesygepleje i Danmark, bl.a. gennem etableringen af Dansk Selskab for Familiesygepleje, DSFS, hvor hun også er formand.

Redaktionen afsluttet: 12.08.2015