Skip to main content

Professorat i neonatologi

Henrik Thybo Christesen (56) er udnævnt til klinisk professor i neonatologi, nyfødte børns sundhed, ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Professoratet har særligt fokus på hormonelle forhold hos de nyfødte.

Stillingen på Syddansk Universitet er kombineret med Henrik Thybo Christesens fortsatte ansættelse som overlæge i pædiatri på H.C. Andersen Børnehospital på Odense Universitetshospital (OUH).

Ph.d. Henrik Thybo Christesen er speciallæge i pædiatri og fagområdespecialist i neonatologi. I sit arbejde har han lang tids erfaring med børneendokrinologi, hvilket har givet grobund for tværdisciplinær forskning i neonatal endokrinologi, specielt inden for lavt blodsukker - og konsekvenserne af lavt D-vitamin i graviditeten og hos den nyfødte.

Siden 2004 har han været leder af et forsknings- og klinisk tværdisciplinært center for medfødt hyperinsulinisme (forhøjet insulinniveau) på OUH, hvor såvel nationale som mange internationale patienter med medfødt lavt blodsukker kommer til behandling. Siden 2010 har han været leder af vitamin D-forskningen i Odense Børnekohorte. Han har publiceret over 60 videnskabelige artikler og modtog i 2012 en forskningspris for sit arbejde med medfødt hyperinsulinisme af det Europæiske Selskab for Pædiatrisk Endokrinologi (ESPE).

Som lektor i pædiatri har han været en dygtig og inspirerende underviser. Professoratet giver mulighed for at fortsætte og styrke forskningen især vedrørende lavt blodsukker og vitamin D, men også bredere inden for neonatologi og langtidskonsekvenserne af sygdomme og miljøforhold hos fosteret og den nyfødte, specielt med den endokrinologiske vinkel.

Redaktionen afsluttet: 11.03.2015