Skip to main content

Forskning afdækker ny viden omkring nyrens små blodkar

Adjunkt Henrik Dimke fra Institut for Molekylær Medicin, SDU, har i museforsøg gjort nye, opsigtsvækkende opdagelser om vækstfaktoren Vegfa, der er afgørende for nyrens vedligeholdelse af blodkar og dermed nyrens funktion.

Nyheden er publiceret i det anerkendte tidsskrift Journal of American Society of Nephrology, det højeste rangerende indenfor nyrefeltet.

Det har hidtidigt været ukendt, hvordan de mindste blodkar, der forsyner nyrens rørsystem med ilt og næring, dannes og vedligeholdes. Viden om dette emne er især vigtig, da skade af nyrernes små blodkar kan føre til tab af nyrefunktionen hos flere patientgrupper med nyresygdom. Nyresygdom er et stort problem i Danmark, og man regner med, at op mod 15 procent af den voksne befolkning har nedsat nyrefunktion i en eller anden form. Mangel på det røde blodcelledannende hormon, EPO, som bliver produceret i nyren, kan også medføre komplikationer hos nyresyge patienter.

Nyrerne fungerer ved at filtrere blodet, hvorefter filtratet foresætter igennem et rørsystem, der transporterer vand og salte tilbage til blodet og samtidig udskiller affaldsstoffer. Det er disse processer, der omdanner det filtrerede blod til den urin, vi alle udskiller flere gange dagligt. De mindste blodkar, der findes i nyren, danner forskellige netværk. Nogle af disse netværk spiller en vigtig rolle i at filtrere blodet i nyren, mens andre er vigtige for at transportere ilt og næringsstoffer til nyrens rørsystem, så denne del kan forsynes med ny energi. Nyren producerer også hormonet EPO, når ilttrykket i blodet falder. EPO virker ved at øge produktionen af nye røde blodlegemer, de celler der kan transportere ilt via blodet. Fra cykelsporten ved vi, at EPO øger hæmatokritværdien, altså procentdelen af de røde blodlegemer i blodet.

En forståelse for de mekanismer, der vedligeholder de små blodkar, som forsyner rørsystemet i nyren, har været svær at tilegne sig, blandt andet på grund af nyrens meget komplekse struktur.  Projektet, som er udført under Henrik Dimkes postdoc-ophold ved Mount Sinai Hospital i Toronto, Canada i samarbejde med Professor Susan Quaggin, klarlægger en basal grundviden omkring, hvordan vækstfaktoren Vegfa bidrager til vedligeholdelsen af de små blodkar i nyrerne.
 
”Ved brug af en række genetisk modificerede mus, lykkedes det os at stoppe Vegfa-systemets kommunikation specifikt i nyrens rørsystem. Dette førte til et markant tab af de små blodkar, der forsyner denne del af nyren, og samtidig en overraskende stor stigning i mængden af røde blodlegemer i blodet, sandsynligvis grundet en øget produktion af EPO i nyren,” fortæller Henrik Dimke. 

Konkurrence-cykelryttere er tilladt en hæmatokritværdi på 50 procent for at udelukke brugen af hormonet EPO. Men mus som mangler vækstfaktoren Vegfa udvikler en hæmatokrit på 80 %, altså består hele 80 % af musenes blod af røde blodlegemer. Denne meget høje hæmatokrit-værdi lod ikke til at påvirke de genetisk modificerede mus på flere parametre, herunder sås der ingen markante ændringer i blodtrykket.

Forskerholdets nye resultater indikerer samtidig, at tab af de små blodkar som forsyner nyrernes rørsystem, ikke nødvendigvis fører til nyresygdom. Dette skyldes muligvis, at der samtidig er en tidlig stigning i mængden af røde blodlegemer, som forsyner nyren med iltet blod. Dette kunne på sigt have relevans for forståelsen og behandlingen af nyresygdom.

 

Publiceret her:

Tubulovascular Cross-Talk by Vascular Endothelial Growth Factor A Maintains Peritubular Microvasculature in Kidney

Dimke H, Sparks MA, Thomson BR, Frische S, Coffman TM, Quaggin SE.

J Am Soc Nephrol. 2015 May;26(5):1027-38.

http://jasn.asnjournals.org/content/26/5/1027.long

 

Leder:
Tubular Vascular Endothelial Growth Factor-A, Erythropoietin, and Medullary Vessels: A Trio Linked by Hypoxi Alda Tufro

JASN May 2015 26: 997-998;

http://jasn.asnjournals.org/content/26/5/997.full
Redaktionen afsluttet: 12.06.2015