Skip to main content

Adjungeret professor i neuro-onkopatologi

Syddansk Universitet har udpeget professor Guido Reifenberger som adjungeret professor i neuro-onkopatologi ved Forskningsenheden for Patologi, Klinisk Institut.

Professor Reifenberger leder Neuropatologisk Institut ved Heinrich Heine Universitetet i Düsseldorf og er professor samme sted. Han er også med i ledelsen for Brain Tumor Reference Center i German Society of Neuropathology and Neuroanatomy (DGNN).  Professor Reifenberger er med i ekspertgruppen bag den nye WHO-klassifikation for hjernetumorer samt en lang række netværk og konsortier.

Professor Reifenbergers forskning har fokus på molekylære mekanismer i hjernetumorer og på anvendelse af både genetiske og epigenetiske ændringer til at forbedre den daglige diagnostik. Hans gruppe har anvendt både array-baserede og sekventerings-baserede metoder til at karakterisere molekylære profiler for forskellige typer af hjernetumorer. ”Next-generation sequencing” er således indført i den daglige diagnostik i laboratoriet i Düsseldorf.

Guido Reifenberger har publiceret 282 artikler. Han har fået en lang række priser for sin forskning og er medlem af editorial board på flere af de vigtigste tidsskrifter indenfor området, herunder International Journal of Cancer og Neuro-Oncology. Det planlagte forskningssamarbejde vil have fokus på molekylære mekanismer i hjernetumorer og deres anvendelse i diagnostik og behandling.

Redaktionen afsluttet: 06.11.2015