Skip to main content

Eksport af Godt Liv med Artrose (GLA:D) til Canada

En delegation fra Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi er netop hjemvendt fra det første internationale kursus for fysioterapeuter i konceptet GLAD.

Godt Liv med Artrose i Danmark, GLAD, er en uddannelse og træningsform, som over 550 danske fysioterapeuter med stor succes har taget til sig og viderebragt til patienter med smerter i hofter og knæ.

Nu er turen nået til det store udland, som også viser stor interesse for metoden, der med fysiske øvelser reducerer smerte og forøger funktion og livskvalitet hos deltagerne.

Forskerne i GLAD har været på besøg i Canada for at sætte gang i et pilotprojekt på et sygehus i Toronto. Hensigten er at det skal udbredes til resten af Canada i samarbejde med Bone and Joint Canada. Allerede nu er der tegnet en fem-årig kontrakt for samarbejdet.

Professor Ewa Roos instruerer en gruppe canadiske fysioterapeuter i de øvelser, der er en del ag GLAD- programmet.

På det indledende kursus i Toronto deltog 16 fysioterapeuter, de fleste med ekspertise indenfor området. De tog rigtig god imod GLA:D og kunne med det samme se potentialet i forhold til de patienter, som de ser i dagligdagen.

”Perspektiverne for udbredelsen af GLA:D til andre lande er store. Ud fra erfaringerne i Canada virker det til, at GLA:D passer godt ind i andre kontekster end den danske. Det helt centrale er bevarelsen af kvaliteten og den evidensbaserede tilgang i GLA:D, hvorfor der altid vil gå et grundigt forarbejde forud for videre udbredelse,” fortæller Søren Thorgaard Skou, postdoc. i Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, på Institut for Idræt og Biomekanik.

Redaktionen afsluttet: 08.10.2015