Skip to main content

Millionstøtte til forskning i bedre behandling af inflammatoriske sygdomme

Vibeke Andersen, professor på Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, har modtaget en million kroner fra Novo Nordisk Fonden til et projekt, der vil forbedre behandlingen af blandt andet psoriasis.

Det overordnede formål med projektet er at optimere behandling af patienter med de inflammatoriske sygdomme leddegigt, rygsøjlegigt, psoriasis og kronisk tarmbetændelse. Mellem tre og fem procent af befolkningen lider af disse sygdomme. 

Specifik behandling af inflammatoriske sygdomme 

Det sidste årti er der fremkommet nye lægemidler der er specifikt rettet mod betændelsesmekanismen, såkaldte biologiske præparater, og det biologiske præparat anti-TNF bruges til de nævnte sygdomme.

”Anti-TNF er særdeles effektivt, men en tredjedel til halvdelen af patienter har ikke gavn af behandlingen. Målet for projektet er derfor at forudsige hvilke patienter, der vil have gavn af behandlingen, og hvilke patienter, der vil have gavn af en anden type behandling,” fortæller Vibeke Andersen.

Hvordan påvirker livsstil behandlingen?

Projektet vil også give en bedre forståelse af, hvordan den omtalte behandling virker på tværs af de forskellige sygdomme. Et andet mål er at forstå hvordan livsstil herunder kostforhold påvirker behandlingsresultatet. Denne viden kan bruges til at rådgive patienterne. Det kunne for eksempel dreje sig om bestemte kostråd. Projektet vil kunne effektivisere behandling af disse sygdomme til gavn for patienterne, men også til gavn for sundhedsvæsenet i form af bedre udnyttelse af ressourcer. 
”Bevillingen på en million kroner fra Novo Nordisk Fonden har stor betydning for at vi kan gennemføre projektet. I projektet vil vi finde biomarkører, som kan bruges til at vælge den bedste behandling til den enkelte patient. Projektet vil derved potentielt bidrage til bedre patientbehandling, bedre patientforløb, bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer og kan desuden lede til ny viden, der kan skabe baggrund for udvikling af nye behandlingsprincipper,” siger Vibeke Andersen.

Projektet har tidligere modtaget 590.000 kroner i støtte fra Region Syddanmark.

Redaktionen afsluttet: 18.12.2015