Skip to main content

Ny forskning skal vise vejen for bedre sundhed i byerne

Med en bevilling på 11 mio. kr. skal et nyt forskningsprojekt om byrum kortlægge vejen til bedre sundhed for socialt udsatte seniorer, børn og unge i danske byer.

I Danmark eksisterer et besynderligt velfærdsparadoks, hvor visse befolkningsgrupper lever på en måde, der kan føre til kortere liv. Det er måske nok den største udfordring i vores vel-færdssamfund, og det vil vi gøre noget ved.

Det siger René Kural, lektor ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, De-sign og Konservering (KADK). Han har sammen med kolleger fra Københavns Universitet (KU) og Syddansk Universitet (SDU) modtaget knap 11 mio. kr. i fondsstøtte til et nyt tværfagligt forskningsprojekt med titlen ”Activity- and health-enhancing Physical Environments”.

Formålet er at undersøge, hvordan socialt udsatte seniorer, børn og unge kan bruge bl.a. bymiljøer til at blive mere fysisk aktive og derved opnå større sundhed og livskvalitet.

Det er Lokale- og Anlægsfonden, TrygFonden og Velux Fonden, der sammen støtter forskningsprojektet de næste fem år. Lokale- og Anlægsfonden støtter med 5,2 mio. kr., TrygFonden med 2,9 mio. kr. og Velux Fonden med 2,6 mio. kr.

Programchef Mette Meldgaard fra TrygFonden udtaler: Projektet tager med solide videnskabelige metoder fat i en af tidens store udfordringer. Hvordan skaber vi en by og et byliv, hvor vi bevæger os, og hvor det er sjovt at bevæge sig fysisk?

Bo Vestergård Madsen, analysechef i Lokale og Anlægsfonden udtaler: APEN kan skabe tiltrængt viden, som giver konkrete resultater, der kan bruges i kommunernes planlægning.

Og direktør i Velux Fonden, Ane Hendriksen, følger de positive ord op: Vi ser meget frem til at følge, hvordan projektet, ved at forbedre det fysiske miljø på baggrund af borgerinvolve-ring, kan fremme fysisk aktivitet og en sundere livsstil.

I dialog med brugerne

Projektets formål er at skabe ny forskningsbaseret viden om, hvordan vi ved at forandre eller forbedre det fysiske miljø i form af byrumsarkitektur kan fremme fysisk aktivitet og en sundere livsstil i udsatte boligområder. Særligt fokus er rettet mod hverdagsaktiviteter og på, hvordan gode mødesteder i det offentlige uderum kan bidrage til bedre sundhed og livskvalitet.
Denne udvikling skal ske med udgangspunkt i lokalsamfundet, hvor nye uderum, der inviterer til bevægelse, bliver skabt i dialog med borgerne.
Kongens Enghave på Vesterbro i København vil blive brugt som central studiecase. Kongens Enghave er i dag kendetegnet ved nogle fysiske, sociale og økonomiske forhold, der samlet set kan have en negativ indflydelse på fysisk aktivitet og sund livsstil. Målet er, at resultaterne af studierne af Kongens Enghave senere kan bruges af andre danske kommuner.

Nyt tværgående forskningsmiljø i Danmark

I forbindelse med projektet etableres et tværgående videns-netværk, Activity- and health-enhancing Physical Environments Network (APEN), der består af forskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
Leder af netværket bliver lektor René Kural, KADK, der har mangeårig erfaring med at lede og koordinere forskningsprojekter og deltager i nationale og internationale forskningsnetværk. Fra KU deltager lektor Bettina Lamm, der blandt andet har været involveret i etablering af aktiverende byrumsinstallationer og midlertidige lommeparker. Og fra Syddansk Universitet deltager lektor Jens Troelsen, der har etableret forskningsenheden ”Active Living”, hvis formål er at skabe forskningsbaseret viden om etablering af bedre rammer for fysisk aktivitet med særlig fokus på leg, fritidsliv, aktiv transport og rekreative aktiviteter.
Forskningsresultaterne vil blive formidlet i form af tre individuelle ph.d.-afhandlinger, videnskabelige artikler og forelæsninger og munde ud i en samlende publikation, som Københavns Kommune samt øvrige kommuner i Danmark kan bruge i arbejdet med byudvikling. Resultaterne vil løbende blive formidlet på netværkets hjemmeside, www.apen.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Lektor René Kural, KADK, mobil: 41 70 17 60
Lektor Bettina Lamm, KU, mobil: 30 50 71 30
Lektor Jens Troelsen, SDU, mobil: 65 50 34 93
Forsknings- og pressemedarbejder Inge Henningsen, KADK, mobil: 41 70 15 33

Redaktionen afsluttet: 23.10.2015