Skip to main content

Familien skal i fokus i sundhedsvæsenet

465 forskere fra 33 lande mødes i Odense for at gøre hinanden klogere på familiesygepleje.

I sundhedsvæsenet er øget inddragelse af patienter og pårørende et nyt, varmt emne.
Også på Syddansk Universitet, som går forrest med forskning i sygepleje og samler internationale profiler til en stor konference om emnet familiesygepleje.
Forskningen viser, at hjælp fra familie giver færre hospitalsindlæggelser og forbedret livskvalitet.

Hidtil har interessen naturligt især været koncentreret omkring patienterne og deres situation, mens det faktum, at patienten også indgår som part i en familiesammenhæng med dens relationer, vaner, skikke, ressourcer og problemer til en vis grad er blevet negligeret.
Ved behandlingskrævende sygdom forandres familierelationerne, idet familien udsættes for belastninger, når rollerne forandres, og den ene f.eks. påtager sig ansvaret for et andet familiemedlems pleje og behandling.
Kernen i familiesygepleje er et øget samarbejde med både patienten og dennes nærmeste pårørende for at hjælpe familierne til at finde styrker og muliggøre egne beslutninger i forhold til de fysiske, psykiske og sociale problemer, som sygdommen måtte medføre.

“Vi har tilstrækkeligt med forskning som viser, at støtte fra nærmeste pårørende til at klare hverdagens rutiner så som hjælp til at holde styr på medicinen, madlavning, havearbejde og lignende, samt åben kommunikation om følelsesmæssige emner i forbindelse med f.eks. kronisk sygdom, kan reducere antallet af hospitalsindlæggelser og forbedre livskvaliteten i familierne,” siger lektor Birte Østergaard, Klinisk Institut, SDU.

”Hvordan sygeplejersker bedst hjælper familierne med denne proces er imidlertid kun yderst sparsomt videnskabeligt og stringent undersøgt. Det store spørgsmål er, hvilke fordele der opnås ved øget familieinddragelse, og hvordan man gør det bedst muligt?”, mener hun.

Den 18. -23. august 2015 samles 465 forskere fra 33 lande til konference i Odense for at drøfte den nyeste forskning til løsning af disse problemstillinger, samt hvordan sygeplejersker kan fremme den globale familiesundhed gennem forskning, uddannelse og praksis.
Konferencen er det andet officielle møde i den internationale sammenslutning for familiesygepleje, IFNA, hvis mission er at styrke sundheden blandt familier globalt ved at agere som et samlingspunkt for udveksling af viden, ved at opfostre og øge kompetencer til at praktisere familiesygepleje samt sikre lederskab gennem uddannelse og forskning i alle aspekter af familiesygepleje.

Yderligere oplysning om konferencen fås ved henvendelse til

Birte Østergaard, lektor, ph.d.
Klinisk Institut
Syddansk Universitet
Tlf. 6550 4053
Mobil: 2478 1678
E-mail: boestergaard@health.sdu.dk
Redaktionen afsluttet: 12.08.2015