Skip to main content

Esbjerg byder på specialisering i konkurrence- og eliteidræt

Nu nærmer tiden sig, hvor den første gruppe af kandidatstuderende starter op på undervisning i konkurrence- og eliteidræt ved Syddansk Universitet. De studerende har skemalagt undervisning på Campus Esbjerg og i Esbjergs elite- og talentmiljøer.

Esbjerg er en by, der er ’fremme i skoene’ på elitesports- og talentområdet. Derfor har Syddansk Universitet placeret deres specialisering på idrætsstudiet i konkurrence- og eliteidræt her. Specialiseringen udgør et markant nybrud i universitetsbaserede uddannelser på idrætsområdet. 

Talentudvikling er i stigende grad et tema i elitesport. Ikke mindst i mindre nationer som Danmark har kvaliteten af talentudviklingen afgørende indflydelse på de nationale idrætspræstationer på topniveau. De seneste ti år er der sket store ændringer på talentudviklingsområdet. Der er etableret eliteidrætskommuner, eliteakademier og talentudviklingskoncepter i klubber og organisationer. Derfor er der et stigende behov for viden om talentudvikling og elitepræstationer.

Formålet med den nye uddannelsesspecialisering er netop at kvalificere de studerende til at få omsat forskning i de efterhånden mange miljøer, der beskæftiger sig med og lever af konkurrence- og eliteidræt.

Første undervisningsdag i Esbjerg er mandag den 9. november. Her startes der med et fællesarrangement på Campus - for at markere, at det første hold af kandidatstuderende med speciale i konkurrence- og eliteidræt er på færde. Det første hold er på 16 studerende. Det primære underviser team består af adjunkt Louise Kamuk Storm, lektor Kurt Jensen og videnskabelig medarbejder Mikael Krüger. Specialiseringen ledes af lektor Thomas Skovgaard.

Redaktionen afsluttet: 03.11.2015