Skip to main content

Langvarig brug af prævention med hormonmidler kan øge risikoen for hjernesvulster

Hvert år rammes cirka 50 danske kvinder i den fødedygtige alder af hjernesvulster af typen gliom. Man kender ikke årsagerne til sygdommen, men en ny stor dansk undersøgelse viser, at brug af hormoner i p-piller eller spiral kan øge risikoen. Forskerne bag undersøgelsen fraråder dog ikke brug af hormonprævention.

Yngre kvinder, der bruger prævention med hormonmidler, kan efter langvarig brug have en øget risiko for at udvikle gliom, som er en sjælden form for hjernesvulst. Risikoen gælder både hormon i tabletform (p-piller) og spiral med hormon.

Det viser tal fra en ny undersøgelse, som forskere ved Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse står bag. Undersøgelsen viste en tilsvarende sammenhæng mellem langvarig brug af hormonprævention og udvikling af de livstruende hjernesvulster glioblastoma multiforme – en undertype af gliom.

På trods af det alvorlige fund maner forskerne bag til besindighed. De vil ikke råde kvinder til at stoppe med at bruge hormonprævention på baggrund af de nye resultater.

– Gliomer er en sjælden form for kræft. Så det er vigtigt at sætte de nye tal i perspektiv. Selv om vores resultater bekræftes, er der tale om en meget lille ekstra risiko. Vores undersøgelse er én af de første undersøgelser, der viser en sammenhæng mellem hjernesvulster og hormoner hos kvinder før overgangsalderen. Og da gliomerne er sjældne, er der kun relativt få patienter med både brug af hormonmidler og gliom. Det betyder, at det er nødvendigt at gentage undersøgelsen på større grupper af patienter, for at se om de viser det samme, siger David Gaist, professor i neurologi ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, som sammen med en række kolleger står bag den nye forskning.

317 tilfælde på 10 år

De nye resultater er baseret på data fra alle danske kvinder i alderen 15-49 år, som fik en hjernesvulst i perioden 2000-2009, og som ikke tidligere havde haft kræft. I alt var der 317 kvinder, som fik gliom bekræftet ved vævsprøver i den 10 års periode, forskerne undersøgte. Hver af kvinderne blev sammenlignet med otte alderssvarende kvinder, der ikke havde gliomer.

Undersøgelsen fandt en 90 pct. øget risiko for gliom hjernesvulster ved mere end fem års brug af hormonprævention med indhold af østrogen eller en kombination af østrogen og progesteron. Resultaterne tydede på, at risikoen var størst for hormonpræparater, som alene indeholder progesteron, men dette var baseret på små tal.

Man kender endnu kun få af årsagerne til gliomer og andre hjernesvulster. Tidligere undersøgelser har vist, at kvindelige kønshormoner kan påvirke risikoen for udvikling af andre kræfttyper, og at denne risiko afhænger af kvindens alder. Derfor besluttede de danske forskere at undersøge, om der var en sammenhæng mellem hormonprævention og risikoen for hjernesvulster hos kvinder i den fødedygtige alder, hvor hormonbehandling anvendes af mange kvinder.

– Vi ser vores resultater som et vigtigt videnskabeligt skridt på vejen mod en større forståelse af årsagerne bag svulster i hjernen. Vi håber, at dette studie vil føre til flere undersøgelser af sammenhængen mellem kvindelige kønshormoner og risikoen for gliomer. Det er vigtigt med mere viden, fordi så mange kvinder verden over bruger hormonprævention, og det er nødvendigt at belyse alle de virkninger og bivirkninger hormoner har, så kvinderne kan beslutte om de vil bruge dem på et oplyst grundlag, siger David Gaist.

Tal bag gliomer

Gliomer er en alvorlig, men sjælden form for kræft. Hvis man ser på en befolkning i den fødedygtige alder, inklusive de der bruger hormonprævention, vil omkring fem ud af 100.000 mennesker få gliom årligt. Det viser tal fra Cancerregistret.

Om hjernekræft

Hvert år rammes omkring 1.250 danskere af en tumor i hjernen. Sygdommen er lidt hyppigere hos mænd end hos kvinder, og selv om antallet af tilfælde har været stigende gennem de sidste ca. 60 år, er denne type kræft stadig relativt sjælden.

Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen

Det nye forskningsprojekt er støttet med 450.000 kr. fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg.

Resultaterne er offentliggjort her: Andersen L., Friis S., Hallas J., Ravn P., Kristensen B. & Gaist D. 2014. Hormonal contraceptive use and risk of glioma among younger women: a nationwide case-control study. Br J Clin Pharmacol DOI: 10.1111/bcp.12535

Redaktionen afsluttet: 22.01.2015