Skip to main content

SDU-forsker får 5,4 mio. kr. til at forske i børn ramt af sygdom og død

Pernille Due, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU, skal stå i spidsen for nyt stort forskningsprojekt om trivsel blandt børn og unge udsat for voldsomme livsbelastninger

Professor Pernille Due fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har netop modtaget en bevilling fra Egmont Fonden.

Bevillingen er på 5,4 mio. kr. og skal bruges til at forske i, hvordan børn og unge påvirkes af alvorlig sygdom enten direkte, hvis de selv er alvorligt syge, eller indirekte, hvis deres forældre eller søskende er syge eller dør.

Trivsel blandt børn og unge, der rammes af alvorlig sygdom eller død i den nærmeste familie, er et relativt ukendt forskningsområde i Danmark. Man ved hverken, hvor mange børn det drejer sig om, eller hvordan det påvirker børnenes adfærd, skolegang eller generelle trivsel. Derfor skal Pernille Due og hendes forskerhold dels kortlægge omfanget, dels belyse de trivselsmæssige konsekvenser for børnene.

Målet er at give blandt andet skoler, ungdomsuddannelser og sundhedsvæsen et videnskabeligt grundlag, så de bedre kan hjælpe og støtte børnene.

Professor og dr. med. Pernille Due er forskningsleder på Statens Institut for Folkesundhed og én af landets førende eksperter i børn og unges sundhed og trivsel. Redaktionen afsluttet: 20.03.2015