Skip to main content

Ny professor i kar-misdannelser og næse-bihulesygdomme

Overlæge, ph.d. Anette Drøhse Kjeldsen blev 1. december 2014 ansat som klinisk professor med opgaver i relation til udredning og behandling af medfødte karmisdannelser, samt med opgaver indenfor Rhinologi (Næse- og bihulesygdomme).

Hermed styrkes forskningen indenfor disse to områder væsentligt til gavn for patienterne. Ansættelsen er tilknyttet Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling F, Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet (SDU).

Anette Drøhse Kjeldsen har siden 1995 forsket i epidemiologiske, kliniske og behandlingsmæssige aspekter af den arvelige karsygdom: Hereditær Hæmoragisk Telangiektasi (HHT). I Danmark er HHT bedre kendt som mb. Osler.  Sygdommen giver anledning til små og store karforandringer, hvor det dominerende symptom er næseblødning.  Der er omkring 800 patienter i Danmark, der har HHT. Symptomerne på HHT er mange og meget varierende, og det er derfor vigtigt, at lægen bevarer overblikket og sikrer samarbejde mellem mange specialer.

I forbindelse med udredning og behandling af familier med HHT har Anette Drøhse Kjeldsen været primus motor i etablering af HHT-centeret ved OUH, det eneste af sin art i Danmark. HHT-centeret tilbyder specialiseret udredning og behandling af HHT-patienter.  I samarbejde med Klinisk Genetisk afdeling tilbydes såkaldt mutationsdiagnostik og vejledning af familiemedlemmer mistænkt for HHT. Der er etableret et tæt samarbejde med interventionsradiologisk afdeling omkring behandling af alvorlige lunge-karforandringer. Herudover er en række specialer som medicinsk gastroenterologi, kardiologi, neurologi, neurokirurgi og infektionsmedicin ofte involveret i patientforløbene. Koordinering af behandlingen og opfølgning sikres via HHT-centeret ledet af Anette Drøhse Kjeldsen.

Interessen for HHT har ført til en række internationalt publicerede artikler, etablering af en national HHT-database og vejledning af ph.d.-studerende. Anette Drøhse Kjeldsen har opbygget et internationalt klinisk og forskningsmæssigt samarbejde, Hun er medlem af International advisory board for HHT-patienter. De internationale kontakter har medført flere kliniske ophold i udlandet.

Kroniske næse-bihule-lidelser udgør også et vigtigt klinisk og forskningsmæssigt område i ansættelsen. Anette Kjeldsen har etableret anvendelsen af CT-vejledt operationsteknik i behandlingen af svære bihulelidelser på Odense Universitetshospital og har med publikationer og vejledning af ph.d.-studerende et ønske om en øget indsats og forskning indenfor dette område.

Anette Kjeldsen er uddannet fra Syddansk Universitet i 1990 og opnåede i 1998 sin ph.d.-grad. Hun blev i 2003 ansat som ekstern klinisk lektor ved klinisk institut, Syddansk Universitet og blev i 2004 ansat som overlæge ved Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital. Hun har siden 2008 været ansat i en kombinationsstilling som forskningslektor og overlæge. Anette Drøhse Kjeldsen har tidligere varetaget opgaverne som kasser og formand for Dansk Rhinologisk Selskab og er aktuelt formand for Danske  Øre,-næse,-halslæger:  Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi (DSOHH). 

Redaktionen afsluttet: 08.01.2015