Skip to main content

Ny professor i hud- og kønssygdomme

Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital har ansat dr. med. Anette Bygum som professor og specialeansvarlig overlæge i dermato-venerologi. Hun afløser den tidligere professor, dr. med. Klaus Ejner Andersen.

Anette Bygum (49) år er uddannet læge fra det daværende Odense Universitet i 1994. Hun gennemførte sin speciallægeuddannelse ved de dermato-venerologiske afdelinger i Odense og Århus.

Som forskningsleder og specialeansvarlig får hun ansvar for at videreføre afdelingens stærke forskningstraditioner bl.a. indenfor allergiske og arvelige hudsygdomme samt udvide forskningen til også at omfatte andre områder, såsom hudkræft, psoriasis og kønssygdomme.
Afdelingen har aktuelt fire forskningsprojekter tilknyttet OPEN (Odense Patient data Explorative Network), hvor der er såvel biobank som patient-databaser.

Udover forskning i angioødem (en særlig nældefeber, der ligger i hudens dybe blodkar), har Anette Bygum specialiseret sig i arbejdet med sjældne arvelige hudsygdomme og hudsygdomme hos børn. Hun har etableret et nationalt kompetencecenter for sygdommen hereditært angioødem, også kaldet HAE, hvor patienter fra hele landet behandles, som højt specialiseret funktion. Sygdommen viser sig som voldsomme hævelser udvendigt og indvendigt i kroppen. De indvendige hævelser kan give kraftige mavesmerter og i værste fald lukke luftvejene.

I januar 2015 forsvarede Anette Bygum sin doktorafhandling om arveligt og erhvervet angioødem, som baserede sig på 12 års arbejde med HAE.  Hendes forskningsgruppe har fokus på HAE hos børn, livskvalitet og sygdomsbyrde. Forskningsgruppen har et tæt samarbejde med Patientforeningen HAE, som for nylig er blevet skandinavisk paraplyorganisation

HAE er ikke den eneste arvelige hudsygdom, der fylder i Anette Bygums arbejde. De sidste 10 år har hun formået at give sjældne diagnoser til omkring 50 patienter med symptomer, der ikke rigtigt passede ind andre steder.

Anette Bygum er dansk repræsentant i et nyetableret europæisk referencenetværk for arvelige hudsygdomme.

I 2001 blev Anette Bygum ansat som speciallæge på Hudafdeling I og Allergicentret, OUH, hvor hun har været overlæge siden 2006. Hun har siden 2011 været ansat i en kombinationsstilling som forskningslektor på SDU og overlæge på OUH

Igennem fire år har hun været i bestyrelsen i Dansk Dermatologisk Selskab og er fortsat medlem af efteruddannelsesudvalget samt ansvarlig for det specialespecifikke kursus i pædiatrisk dermatologi og arvelige hudsygdomme.

Anette Bygum bor med sin mand i Kolding. Parret har to voksne børn, hvoraf datteren er læge og sønnen studerer jura. Fritiden nydes i hjemmet ned til Kolding fjord, hvor hun bader et par gange om ugen, også om vinteren. Hun elsker at læse fag- og skønlitteratur og arbejder aktuelt på et lille kunster-illustreret bogprojekt om særligt sensitive mennesker.

Redaktionen afsluttet: 02.10.2015