Skip to main content

Alkohol og amning kan godt gå hånd i hånd

Forskere fra SDU har sammenlignet en lang række forskningsresultater og fundet, at alkohol i små mængder ikke er farligt for børn af ammende mødre.

Nutidens mødre bliver rådet til helt at undgå alkohol, mens de er gravide og når de ammer.
De officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen har siden 2013 gået på flere timers pause mellem alkoholindtag og amning.
Men faktisk findes der i faglitteraturen ikke belæg for, at det er farligt for ammebørn, hvis deres mor drikker alkohol i en mængde, der svarer til Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling for kvinder, nemlig højest syv genstande om ugen og højest fire genstande på en enkelt dag.

Det er konklusionen fra post doc og farmaceut på Institut for Sundhedstjenesteforskning Anton Pottegård, som sammen med læge Maja Haastrup og lektor og overlæge i klinisk farmakologi Per Damkier har udarbejdet et studie, hvor de har gennemgået al den forskning, der findes på området.

”Så længe man drikker inden for Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så er vi langt under grænsen for, hvad der er skadeligt,” siger Anton Pottegård.

I studiet har han og forskerkollegerne opstillet et regnestykke, der viser, at et barn bliver udsat for ca. 0,5% af den alkohol moderen indtager. Det svarer til at hvis en ammende mor drikker fire genstande, så hurtigt hun kan, vil barnet få en promille svarende til den tiendedel af den tilladte promille for bilister. Vel at mærke hvis barnet bliver ammet når moderen er allermest påvirket. For et barn på 6kg svarer det til at barnet indtager et femtedel af et snapseglas med øl.
”Vurderet ud fra den tilgængelige litteratur og overførslen af alkohol gennem modermælken, er ikke er nogle børn, der tager skade af, at en ammende mor drikker en øl eller to. Der er ikke nogen tænkelige tidspunkter, hvor et barn bliver ugunstigt påvirket, hvis moren drikker efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger,” siger Per Damkier.

Redaktionen afsluttet: 28.04.2015