Skip to main content

Master-dimission på Sundhedsvidenskab

31 masterstuderende modtog i dag deres afgangsbevis, som dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet overrakte hver enkelt ved dagens højtidelighed.

16 afsluttede deres master i Rehabilitering, og 15 afsluttede deres master i Offentlig Kvalitet og Ledelse.

Direktør Helene Bækmark, fra Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, holdt festtalen.

”Jeg oplevede selv en stor glæde, da min mand færdiggjorde sin masteruddannelse for et par år siden. Så var der igen hjælp at hente til det hjemlige arbejde,” indledte hun spøgefuldt.

” – inden for jeres fagområder, kan mange af jer nu få et ledelsesansvar, hvor I skal til at møde borgerne med rehabilitering i langt højere grad en før. Med det stigende antal ældre er det den virkelighed, I kommer ud til nu. Den forvaltning, jeg kommer fra, har været igennem en kolossal transformation, hvor vi er kommet langt tættere på borgerne og deres behov. Vi har lært, at folk, borgerne, både skal bruge deres erfaring, men – og meget vigtigt - de skal være med til at vælge deres fremtid!”

”-til sidst skal I huske, hvad min erfaring har lært mig, at vi ikke kan ændre et lille område ad gangen; alle små arbejdsområder hænger sammen i et større spind. Og endelig: Den offentlige sektor bliver ændret nedefra, ude i miljøerne; den bliver meget sjældent ændret fra regeringsniveau. Så husk at kommunikere jeres ændringer og budskaber ud til offentligheden,” sluttede Helene Bækmark.

Efter et jazz’et musikalsk indslag med klaver og tenorsaxofon og blandt andet danske midsommerviser, overrakte Ole Skøtt eksamensbeviser til de 31 nybagte MR’er og MPQM’er, som de hedder i daglig tale.

Som Ole Skøtt sagde i velkomsten, var han stolt af at kunne overrække masterdiplomet til hele 31 kandidater.

” – Og tillykke til alle familier, der får jer tilbage! Og I kandidater er der hårdt brug for, blandt andet i arbejdet med at få kommunerne og hospitalerne til at tale samme sprog.”

” - I har fået ny viden, I er i gang med at skabe ny viden, og I kommer til at skabe ny viden. Det vil støtte op om det fremtidige arbejde inden for jeres fagområder.”

Lisbet Plambech Andersen holdt talen for dimittenderne fra MPQM, hvor hun takkede familie og undervisere og gennemgik de faglige og sociale udfordringer på studiet. Alt i en højere sags tjeneste.

Lotte Myler fra MR supplerede med oplevelserne fra MR. Også hun nævnte, at det er en kæmpe lettelse, at livet som studerende er overstået i denne omgang.

”- Men kombinationen af den akademiske verden og vores dagligdag med borgerne har været al sliddet værd.”

Så var der reception og fotografering.

Redaktionen afsluttet: 24.06.2015