Skip to main content

Et lægeløfte for livet

”Fremover vil I blive populære bordherrer og borddamer, som man kan spørge om rigtig mange ting.”

Sådan indledte dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet sin velkomst til de.106 læger, der aflagde lægeløftet på SDU i dag.

Ole Skøtt fulgte op på den netop overståede valgkamp:

” - Der er mange udgifter til lægemidler, og disse udgifter skal ikke nødvendigvis stige fremover. Inden for kræftområdet er der måske mere brug for samtaler med patienter end livsforlængende behandling, som forlænger livet meget lidt. Og den personlige medicin, hvor medicinske behandlinger baseres på genetiske tests, kan forhåbentlig også medvirke til at mindske de meget store udgifter til medicin i sundhedsvæsenet.”Nordic Medicare

 

Efter aflæggelsen af lægeløftet overrakte direktør, læge Niels Riewerts Eriksen kandidateksamensprisen på 20.000 kr. fra Nordic Medicare til Anja Laurfelt Munch Jacobsen; kandidaten med det højeste karaktergennemsnit ved embedseksamen.

Som Niels Riewerts sagde, ”så er det ganske tydeligt, at der efterhånden er flest kvinder på medicinstudiet, men det er påfaldende, at hele fem ud af de hidtil seks uddelte priser er gået til kvinder.”

 

Astrid Skov Midtiby fra kandidatholdet gennemgik studiet, som var det den afsluttende embedseksamen: ”Tiden gik meget hurtigt, der var ingen hjælpemidler, og vi havde meget store forventninger.”

 

 

 

Festforelæseren, lægelig direktør, professor, ph.d. Kim Brixen, Odense Universitetshospital talte også om medicinforbrug og prioritering.

” - Som generation vil I gå efter at have det rigtig godt. Men jeg ved, at I allerede nu har lært at prioritere. I sidder her og er ikke taget til Roskilde Festival!”Kim Brixen, OUH

”- Mange af jer har lært at prioritere under studiet. I har engageret jer i en lang række aktiviteter. Det skal I bruge i det fremtidige sundhedsvæsen, hvor prioritering og koordinering af behandlinger skal komme patienten til gode.”

”- Medicinudgifterne stiger med 10 % om året, og udgiften til sundhedsvæsenet stiger med 0,8 %. Det er klart, at I skal være med til at engagere jer i denne problemstilling. Det kræver også en politisk stillingtagen at forholde sig til dette. Så engagér jer, også politisk,” sluttede Kim Brixen.

Herefter var der reception for de godt 1.000 fremmødte.

Redaktionen afsluttet: 26.06.2015