Skip to main content

Værdiskabende debat giver genlyd på Christiansborg

Forslag om forskningsforpligtelse på små sygehuse og mere patientinddragelse i forskningen var blandt overskrifterne på gårsdagens debatmøde arrangeret af Morgendagens Hospital, SDU og Nyt OUH. Politikerne på mødet var positive og vil tage forslagene med til deres partier.

Oplægget var: Ud af elfenbenstårnet! Og debatten i Carlsberg Byen i aftes var da også konkret og forståelig for tilhørerne, der var kommet for at høre om fremtiden for værdiskabende forskning.

Journalist Mette Walsted Vestergaard var ordstyrer, og med velforberedte spørgsmål satte hun gang i debatten.

Den første der kom til orde var overlæge og professor Henning Beck-Nielsen, der fortalte om sine erfaringer som forsker og iværksætter og de forhindringer, man møder i processen mod et færdigt produkt. ”Der er brug for incitamenter til forskning, for eksempel økonomisk,” mente han.

Kim Brixen, institutleder på Klinisk Institut og snart hospitalsdirektør på OUH, fremhævede de fordele, som det giver forskningen i Syddanmark, at SDU og OUH bliver bygget sammen, og at vi allerede er godt på vej med en fordobling af forskningsbudget, antal professorer, ph.d.-studerende og publicerede artikler.
”Forskning er svaret på patienternes behov, ikke mere behandling. For halvdelen af den viden, vi har i dag, er forældet om fem år”, sagde han. Og han foreslog så de tiltag, der kom til at præge den efterfølgende debat: Krav om forskning på alle hospitaler og patienter mere med i udformning og udførelse af forskningen.

Henrik Pedersen, dekan på Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU fortalte om de traditionelle skel mellem faggrupper, som er vanskelige at nedbryde. ”Det er svært at få de forskellige fagligheder til at arbejde sammen, men vi er på rette vej, for eksempel med vores nanomedicin mod cancer, ”sagde han.

Hvorfor får vi ikke nok ud af vores forskning?

Henrik Dam, rektor på SDU, satte gang i debatten med sit udsagn om, at vi i Danmark ikke har tradition for at det offentlige og erhvervslivet arbejder sammen om forskning, men at vi i det offentlige har brug for det meget større budget, som det private erhvervsliv har til rådighed til forskning. ”Hvis forskeren er med til at udvikle virksomheden, der kan producere hans opfindelse, sikrer vi det økonomiske fundament. Og universitetet behøver ikke have aktier i projekterne, Universal Robots er et godt eksempel på, at en virksomhed med udspring i SDU folder sig ud alene, men beholder det gode samarbejde med universitetet,” mente han.
Andre bud på, hvorfor vi ikke får mere udbytte af forskning lød på for lidt tid til forskning ude i klinikken og en organisationsstruktur, der ikke opfordrer til innovation. Og hvad gør man så ved det?

Henning Beck-Nielsen foreslog flere delstillinger og mere samarbejde med erhvervslivet. Henrik Pedersen efterlyste risikovillig kapital og mere decentral forskning.

Politisk lydhørhed

De to politikere i debatpanelet, Jeppe Bruus (S) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) var meget positive i forhold til idéen om mere decentral forskning og måske endda en forpligtelse til at drive forskning på alle landets sygehuse. ”Det kunne måske løse udfordringen med at trække læger til yderområderne,” mente Jeppe Bruus.

Han var forundret over, at patienter ikke allerede er en naturligt integreret del af forskningen, men vil kigge nærmere på, om man måske kan få patienter ind i forskningsrådene, så deres perspektiv kommer med, når der udvælges projekter.

Debatten i Carlsberg Byen tirsdag aften fortsatte længe efter det fastsatte sluttidspunkt, men der var klar tale hele vejen igennem og konkrete forslag, som de to politikere vil tage med til Christiansborg og overveje at føre videre i det politiske system.

Redaktionen afsluttet: 25.06.2014