Skip to main content

To SUND-forskere med i nyt Koordinerende Organ for Registerforskning

Kirsten Ohm Kyvik, institutleder på Institut for Regional Sundhedsforskning og Morten Grønbæk, direktør på Statens Institut for Folkesundhed er blevet udvalgt til at være med i Uddannelses- og Forskningsministeriets nyligt nedsatte Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR).

Det Koordinerende Organ for Registerforskning skal styrke dansk registerforskning og skabe større sammenhæng og koordination omkring både danske og internationalt relaterede forskningsaktiviteter vedrørende registre og databaser.

"Mulighederne for forskningsudnyttelse af registre er unikke i Danmark og registerdata er en særdeles værdifuld ressource for forskerne. Der er brug for, at vi har fokus på dette område, der er væsentligt for mange af vores forskere på SUND. Jeg er derfor glad for, sammen med Morten Grønbæk, at kunne engagere mig i det vigtige arbejde i KOR,” udtaler Kirsten Ohm Kyvik.

Det nye KOR består udelukkende af fagfolk fra forsknings- og universitetsmiljøerne. KOR-sekretariatet er organisatorisk placeret ved Statens Arkiver.

 

Redaktionen afsluttet: 23.05.2014