Skip to main content

Professor i inflammation

Dr.med. Søren Kragh Moestrup er ansat som professor i molekylær inflammationsbiologi ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Stillingen er et nyoprettet professorat til yderligere styrkelse af inflammationsforskningen, som er et forskningsfelt i stærk udvikling, og hvor Institut for Molekylær Medicin i dag har flere forskningsgrupper. Søren K. Moestrup vil endvidere fungere som forskningsleder for inflammationsforskningen ved Institut for Molekylær Medicin og være tilknyttet Klinisk Biokemisk Afd., Odense Universitetshospital som forskningsoverlæge.

Søren K. Moestrup er 53 år og uddannet som læge fra Aarhus Universitet, hvor han efterfølgende har haft hovedparten af sin forskningskarriere - de seneste 15 år som professor i medicinsk biokemi. I 1994-95 var han endvidere gæsteforsker ved Department of Biochemistry, Oxford University i England. Forskningen, som er rapporteret i mere end 200 videnskabelige artikler, har igennem tiden bragt flere højt citerede videnskabelige opdagelser af membranreceptorer, f.eks. meget vigtige receptorer for optagelse af enzymer, vitamin B12 og lægemidler. Desuden har disse resultater ført til afdækning af molekylære mekanismer ved sygdom, og de har givet afsæt til udvikling af ny diagnostik og lægemiddelkandidater inden for inflammatoriske sygdomme. Bl.a. arbejdes der i øjeblikket på at dirigere modificerede steroid-lægemiddel af binyrebarkhormon-typen til de rette immunceller, så man forhindre de alvorlige kendte bivirkninger af steroider.

’I de senere år er min molekylære forskning drejet mere og mere i retning af inflammation, hvor Institut for Molekylær Medicin har helt perfekte rammer. Desuden glæder jeg mig utrolig meget til at etablere mulige nye samarbejder med de stærke forskningsmiljøer på instituttet, hospitalet og på SDU campus’ udtaler Søren K. Moestrup.

"Vi er yderst glade for, at Søren K. Moestrup tiltræder professoratet hos os", lyder det fra dekan Ole Skøtt, Sundhedsvidenskab, SDU. "Hans forskningsprofil passer ualmindelig godt til os, og jeg er sikker på, at han vil løfte inflammationsforskningen ved SDU til et nyt niveau".

I 2013 blevet Søren K. Moestrup tildelt Novo Nordisk prisen for sine opdagelser. Tidligere er han endvidere tildelt en række andre hædersbevisninger herunder optagelse i Det kongelige Videnskabernes Selskab samt tildeling af den nordiske Jahre pris for yngre forskere inden for medicinsk forskning. Gennem årene har han fået tildelt en række store fondsbevillinger, bl.a. det 5-årige Hallas Møller legat og senest et 5-årigt Advanced Grant fra Det europæiske Forskningsråd, ERC.

Søren K. Moestrup er også medstifter af to biotekfirmaer, og han har haft en række administrative poster ikke mindst i offentlige og private forskningsfonde, herunder Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, Novo Nordisk Læge- og Naturvidenskabelig komite og ’Exploratory Grant’ komite, Hjerteforeningen forskningsudvalg, P. Carl Petersen Fonds bestyrelse , Det medicinske Panel under Det europæiske Forskningsråd samt den nordiske Jahre priskomite.
Redaktionen afsluttet: 30.09.2014