Skip to main content

SDU og UCL vil styrke forskning og innovation om læring gennem bevægelse

Idræt, bevægelse og læring i folkeskolen bliver sat i fokus i nyt forskningscenter. Det sker i et samarbejde mellem Syddansk Universitet og University College Lillebælt.

Folkeskolereformen sætter skolen i bevægelse, og blandt andet derfor bliver der nu sat et nyt forskningscenter i søen. Centret hedder Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL). Det skal udvikle nye læringsformer, som involverer kroppen i børn og unges læring samt rådgive om og støtte integration af fysisk aktivitet og bevægelse i skolernes hverdag.
Med folkeskolereformen skal fysisk aktivitet i endnu højere grad indgå som del af læringen i skolerne. Derfor er der brug for mere viden om, hvordan krop og hjerne får det bedste udbytte af opbruddet i det klassiske skoleskema.

- Det er et aktuelt og vigtigt område, hvor vi mener at kunne gøre en forskel ved at forene Syddansk Universitets stærke forskningskompetencer med University College Lillebælts tætte kobling til skolerne, fortæller Thomas Skovgaard, lektor ved Syddansk Universitet og leder af det nye center.

Væksthus for uddannelse

Visionen er, at de to institutioner gennem det nye center kan indgå i forsknings- og udviklingssamarbejder med blandt andet offentlige og private virksomheder, styrelser og NGO-organisationer. En anden vigtig opgave bliver at styrke uddannelser og efteruddannelser på både Syddansk Universitet (SDU) og University College Lillebælt (UCL).

- Vi vil fungere som væksthus for udvikling og tilbyde specialiserede uddannelsestilbud på bachelor- og kandidat/masterniveau, ligesom vi ønsker at få en ledende position på det nationale efter- og videreuddannelsesmarked, når det handler om idræt, bevægelse og læring for fremtiden, siger chefkonsulent og centerkoordinator Michael Bjørn fra UCL.

SDU og UCL tættere på hinanden

På University College Lillebælt ser rektor Erik Knudsen frem til det nye samarbejde.

- Med dette center styrker vi samarbejdet mellem universitet og professionshøjskole yderligere til glæde for vores aftagere. Folkeskolen er et afgørende omdrejningspunkt i vores velfærdssamfund. Det er af stor betydning, at vi her kan være med til at understøtte og styrke folkeskolereformen og dermed kvalitetsudviklingen i den offentlige sektor.

Det er nyt at et universitet og professionshøjskole arbejder sammen i et fælles center. Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring er blot et af flere tiltag, der vil bringe de to uddannelsesinstitutioner tættere på hinanden.

- Fra Det sundhedsvidenskabelige Fakultet og SDU ser vi meget frem til dette samarbejde med University College Lillebælt, som vi mener, kan blive til stor gavn for samfundet. Vi tager også forskud på det endnu tættere samarbejde, som vil følge af den geografiske samlokalisering, der vil udfoldes i løbet af få år, fortæller Ole Skøtt, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han refererer dermed til, at UCL i de kommende år fysisk rykker nærmere på universitet både med samlingen af aktiviteter på Niels Bohrs Allé og nybyggeriet ved siden af SDU's campus.

Viden bliver til virkelighed

Både studerende, forskere og undervisere skal medvirke i centrets aktiviteter, der bl.a. vil rumme:

• Ph.d.-projekter om koblingen mellem fysisk aktivitet og læring
• Innovationsprojekter i forbindelse med folkeskolereformen og med henblik på at udvikle nye læringsformer og læringsrum
• Fælles studieforløb for studerende fra, i første omgang, UCL og SDU
• Videreuddannelsesaktiviteter for læringsledere 

Fakta om Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring

• Femårigt forsknings- og innovationssamarbejde mellem Syddansk Universitet og University College Lillebælt.
• Centret skal samarbejde med myndigheder og organisationer om forskning, udvikling og bevægelse i institutions- og fritidslivet.
• Centret skal inden for feltet idræt, bevægelse og læring tilbyde specialiserede uddannelsestilbud og videreuddannelsestilbud på bachelor-, kandidat-, master- og ph.d.-niveau.
• Centrets aktiviteter, projekter og resultater kan følges på fiibl.dk.

Redaktionen afsluttet: 19.06.2014