Skip to main content

To forskningsprojekter fra Sundhedsvidenskab får millionstøtte fra InnovationsFonden

Forskerprofiler fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet har sammen med virksomheder modtaget store pengeindsprøjtninger til udvikling af nye katetermaterialer og virtuelt laboratorieudstyr.

InnovationsFonden, en ny storfond med blandt andet det tidligere Højteknologifonden, har netop uddelt midler til en række højtprofilerede forskningsprojekter, som de anser for særligt innovative og lovende. I år er to projekter med deltagelse af forskere fra Syddansk Universitet blandt de udvalgte. Det ene projekt hører under Klinisk Institut og vil udvikle en gelé til imprægnering i katetre, så der ikke dannes blodpropper. Det andet er fra Institut for Psykologi og vil give studerende adgang til individualiseret virtuelt laboratorieudstyr i en kaliber, som de ikke har mulighed for at prøve i den virkelige verden.

Ny teknologi skal forhindre blodpropper

40 procent af alle katetre i direkte kontakt med patienters blod forårsager blodpropdannelse. Det sker fordi kroppen genkender kateteret som fremmedlegeme, hvorefter immunforsvar og koagulation forsøger at frastøde det. Det skal ny teknologi forhindre. Ved at indbygge en særlig gelé i det materiale, som katetre laves af, kan de 'skjules' for kroppen.

Thomas Emil Andersen

Thomas Emil Andersen, postdoc på Klinisk Institut, Syddansk Universitet, er hovedansøger og står i spidsen for forskningsprojektet. ”Lige siden man begyndte at indsætte udstyr som katetre, dræn og proteser i kroppen på patienter, har man haft problemer med manglende blodkompatibilitet,” fortæller han. ”Ved at samle nogle af landets bedste forskere inden for flere forskellige felter, kan vi skabe et gennembrud i materialeforskningen, så patienter måske en dag kan behandles uden alvorlig risiko.”

 
Virtuelt laboratorium tilpasser sig de studerende

Laboratoriearbejde er en essentiel del af alle biovidenskabelige områder og derfor er det vigtigt, at de studerende i forbindelse med uddannelsen får erfaringer med praktisk udførelse af opgaver og analyser i et laboratorium. Laboratorietid er en knap og kostbar ressource, men med det virtuelle laboratorium, som nu skal udvikles i samarbejde mellem forskere og virksomheder, får de studerende ubegrænset adgang til den seneste teknologi. Og som noget helt nyt bliver aktiviteterne i laboratoriet gennem psykometrisk analyse af den studerendes udførelse af opgaver og andre handlinger, tilpasset den enkelte studerendes niveau.

Guido Makransky

”Projektet drejer sig om implementering af adaptivitet på mange niveauer, som betyder, at det virtuelle laboratorium tilpasser sig den enkelte studerendes forudsætninger og behov og dermed øger læringsudbyttet og også effekten af undervisningen. Samtidig bliver systemet løbende optimeret på grundlag af analyser af de studerendes besvarelser. Dermed bliver det endnu bedre til at tilpasse sig den enkelte studerendes individuelle behov,” fortæller Guido Makransky, forskningsleder på PsychoMeasures og på projektet.

Fakta:

InnovationsFonden investerer 15 millioner i projektet til udvikling af katetre, der skjules i kroppen. Et konsortium bestående af fire forskergrupper fra SDU samt to virksomheder er med, og projektet har et samlet budget på 28 millioner.
Projektet der vil udvikle virtuelt laboratorieudstyr til studerende, modtager 9 millioner fra InnovationsFonden. Det samlede budget er 16 millioner kroner og projektet er et samarbejde mellem to virksomheder og tre universiteter, heriblandt SDU.

Læs mere på www.innovationsfonden.dk  

Kontaktoplysninger:

Gelé mod blodpropper: Thomas Emil Andersen, postdoc, Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Institut, mobil 21261634, thandersen@health.sdu.dk  

Virtuelt laboratorieudstyr: Guido Makransky, Forskningsleder PsychMeasures, Institut for Psykologi, mobil 51432444, gmakransky@health.sdu.dk  

Redaktionen afsluttet: 10.06.2014