Skip to main content

Professor i Sygepleje ved Klinisk Institut, SDU, og docent i Området for Sundhedsuddannelser i UCL

Lise Hounsgaard er 1. marts 2014 tiltrådt en kombinationsstilling som professor ved Syddansk Universitet (SDU) og docent ved University College Lillebælt (UCL).

Denne kombinationsstilling er den første af sin slags i Danmark. Samtidig er docentstillingen en ganske ny stillingskategori i de danske University Colleges.

Lise Hounsgaard skal med ansættelsen som professor og docent være med til at styrke samarbejdet mellem Universitetet og University College Lillebælt og danne bro mellem Sundhedsuddannelserne ved UCL og de nye kandidatuddannelser i Klinisk Sygepleje, Jordemodervidenskab og Ergoterapi ved SDU.

Lise Hounsgaard er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Holstebro i 1974. Ud over klinisk arbejde som sygeplejerske har hun haft fokus på uddannelse og undervisning af sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle og fungeret som sygeplejelærer i Holstebro og Trondheim, viceforstander ved sygeplejeskolen i Århus og afdelingslærer og institutleder ved De Sygeplejefaglige Diplomuddannelser ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole frem til en kandidatuddannelse i sygepleje fra Aarhus Universitet i 1998 og en ph.d.-grad samme sted i 2004.

Lise Hounsgaard er kendt som redaktør på Tidsskrift for Sygeplejeforskning gennem mange år og redaktionsmedlem i Vård i Norden. Hun har været næstformand i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning og er styregruppemedlem i International Council of Nurses Rural and Remote Nursing Network.

Lise Hounsgaard har siden 2006 været ansat ved Enheden for Sygeplejeforskning ved Klinisk Institut først som adjunkt og siden som lektor. Som professor knyttes hun til Forskningsenheden OPEN ved Klinisk Institut.

Ud over at medvirke til forskning i sygepleje og formidling heraf skal hun som professor stå i spidsen for forskningsbasering af uddannelserne ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet og som forskningsleder her udvikle et forskningsmiljø med praksisnær og anvendelsesorienteret forskning med udgangspunkt i sundhedsfaglige problemstillinger i Grønland i samarbejde med andre arktiske og internationale forskere. Lise Hounsgaard skal desuden etablere ph.d.- projekter og vejlede ph.d.-studerende. En opgave som hun har bestridt de sidste fem år som lektor ved Enheden for Sygeplejeforskning ved Klinisk Institut.

Som docent ved University College Lillebælt skal Lise Hounsgaard ligeledes medvirke til, at opbygge et forskningsmiljø i Området for Sundhedsuddannelser og herunder tilrettelægge videnskabende aktiviteter og gennem vejledning medvirke til at kvalificere det undervisende personale til at kunne påbegynde en ph.d.- uddannelse.

Redaktionen afsluttet: 27.03.2014